• GTFS Sverige

  Med detta API kan du ladda ner filer med planerad kollektivtrafik i Sverige. Informationen som publiceras genom APIet kommer från Samtrafiken i Sverige AB.

 • ResRobot - Sök resa

  Med detta API kan du reseplanera med hela Sveriges kollektivtrafik. APIet bygger på ResRobot som du hittar på resrobot.se.

 • SL Platsuppslag

  SL har tagit fram ett nytt API som under 2014 kommer att överta metoden GetSite i SL Realtidsinformation.  

 • SL Realtidsinformation 3

  SL har tagit fram ett nytt API som under 2014 kommer att överta SL Realtidsinformation och SL Realtidsinformation 2 plats.  

 • SL Reseplanerare

  Med detta API kan du få reseförslag från A till B inom Stockholms län med SLs trafik. I SLs reseplanerare finns även Waxholmsbolagets trafik.

 • SL Störningsinformation

  Med detta API kan du få fram information om aktuella och planerade störingar i SL-trafiken. Med APIet kan du ställa frågor om störingar på till exempel en viss linje eller ett visst trafikslag.

 • SL Störningsinformation 2

  SL har tagit fram ett nytt API som under 2014 kommer att överta SL Störningsinformation plats.  

 • SL Trafikläge 2

  SL har tagit fram ett nytt API som under 2014 kommer att överta SL Trafikläge plats.  

 • SL Trafikläget

  Med detta API kan du få information om den aktuella statusen för SLs trafikläge. Detta är information på en övergripande nivå om aktuell status för respektive trafikslag.