• GTFS Sverige

  Med detta API kan du ladda ner filer med planerad kollektivtrafik i Sverige. Informationen som publiceras genom APIet kommer från Samtrafiken i Sverige AB.

 • ResRobot - Sök resa

  Med detta API kan du reseplanera med hela Sveriges kollektivtrafik. APIet bygger på ResRobot som du hittar på resrobot.se.

 • SL Hållplatser och Linjer

  Detta API innehåller beskrivningar samt syfte för hållplatsdata, linjedata och trafikslag som erhålls i form av 5 stycken CSV-filer.

 • SL Platsuppslag

  Med detta API kan du få information om en plats genom att skicka in delar av platsens namn.

 • SL Realtidsinformation

  Notera: Detta API kommer att tas bort från Trafiklab under 2014, övergå till att använda SL Realtidsinformation 3 i Ert projekt.

 • SL Realtidsinformation 2

  Notera: Detta API kommer att tas bort från Trafiklab under 2014, övergå till att använda SL Realtidsinformation 3 i Ert projekt.

 • SL Reseplanerare

  Notera: Detta API kommer att tas bort från Trafiklab Januari 2015, övergå till att använda SL Reseplanerare 2  (lanseras snart på Trafiklab) i Ert projekt.

 • SL Störningsinformation

  Notera: Detta API kommer att tas bort från Trafiklab under 2014, övergå till att använda SL Störningsinformation 2 i Ert projekt.

 • SL Trafikläget

  Notera: Detta API kommer att tas bort från Trafiklab under 2014, övergå till att använda SL Trafikläget 2 i Ert projekt.

 • SL Trafikläget 2

  Med detta API kan du få information om den aktuella statusen för SLs trafikläge. Detta är information på en övergripande nivå om aktuell status för respektive trafikslag.