Beskrivning

Trafikvarningar för din pendelsträcka i Stockholm.

API:er

  • SL Trafikläget

    Med detta API kan du få information om den aktuella statusen för SLs trafikläge. Detta är information på en övergripande nivå om aktuell status för respektive trafikslag.

Deltagare

Lägg till ny kommentar