• GTFS Sverige

  Med detta API kan du ladda ner filer med planerad kollektivtrafik i Sverige. Informationen som publiceras genom APIet kommer från Samtrafiken i Sverige AB.

 • ResRobot - Sök resa

  Med detta API kan du reseplanera med hela Sveriges kollektivtrafik. APIet bygger på ResRobot som du hittar på resrobot.se.

 • SL Hållplatser och Linjer

  Detta API innehåller beskrivningar samt syfte för hållplatsdata, linjedata och trafikslag som erhålls i form av 5 stycken CSV-filer.

 • SL Platsuppslag

  Med detta API kan du få information om en plats genom att skicka in delar av platsens namn.

 • SL Reseplanerare 2

  Med detta API kan du få reseförslag från A till B inom Stockholms län med SLs trafik. I SLs reseplanerare finns även Waxholmsbolagets trafik.

 • SL Trafikläget 2

  Med detta API kan du få information om den aktuella statusen för SLs trafikläge. Detta är information på en övergripande nivå om aktuell status för respektive trafikslag.