• GTFS Sverige 2

  Filer i standardformatet GTFS med all planerad kollektivtrafik i hela Sverige. 
 • Oxyfi-Realtidspositionering

  Push-API med information om realtidspositioner på fordon i kollektivtrafiken. För närvarande levererar API:et information för alla tåg som körs av Värmlandstrafik och Norrtåg.
 • ResRobot - Reseplanerare

  Tidtabeller för hela Sveriges kollektivtrafik. Här hittar man också hållplatser baserat på geografisk position eller delar av stationens namn.
 • SL Platsuppslag

  Hållplatser, adresser eller platser baserat på delar av platsens namn.
 • SL Reseplanerare 2

  API:et SL Reseplanerare 2 kommer att stängas och ersättas av SL Reseplanerare 3. Sök resor m
 • SL Reseplanerare 3

  Sök resor med SL och Waxholmsbolaget från och till hållplats, koordinater eller adress. Relevant störningsinformation och realtidsinformation inkluderas i reseförslagen.
 • SL Trafikläget 2

  Övergripande information per trafikslag med aktuell status för hur SL-trafiken fungerar.