Våra API:er

Här finner du Trafiklabs API:er, men även information om andra intressanta trafik-API:er som kan vara bra att känna till.

 • GTFS Sverige

  Med detta API kan du ladda ner filer med planerad kollektivtrafik i Sverige. Informationen som publiceras genom APIet kommer från Samtrafiken i Sverige AB.

 • ResRobot - Sök resa

  Med detta API kan du reseplanera med hela Sveriges kollektivtrafik. APIet bygger på ResRobot som du hittar på resrobot.se.

 • ResRobot - Stolptidtabeller

  Med detta API kan du få fram avgångstider för en viss hållplats eller station i Sverige. Ttrafikinformationen baseras på planerade tidtabeller.

 • SL Hållplatser och Linjer

  Notera: APIet släcks ner 30/6, 2015. Detta API innehåller beskrivningar samt syfte för hållplatsdata, linjedata och trafikslag som erhålls i form av 5 stycken CSV-filer.

 • SL Hållplatser och Linjer 2

  Detta dokument är en teknisk dokumentation för hur externa parter kan ta del av SL:s semi-statisk information för samtliga trafikslag

 • SL Platsuppslag

  Med detta API kan du få information om en plats genom att skicka in delar av platsens namn.

 • SL Reseplanerare 2

  Med detta API kan du få reseförslag från A till B inom Stockholms län med SLs trafik. I SLs reseplanerare finns även Waxholmsbolagets trafik.

 • SL Trafikläget 2

  Med detta API kan du få information om den aktuella statusen för SLs trafikläge. Detta är information på en övergripande nivå om aktuell status för respektive trafikslag.