• GTFS Regional (beta)

  Beskrivning Med dessa API:er kan du ladda ner filer med planerad kollektivtrafik samt hämta realtidsinformation från SL, UL, Östgötatrafiken, Västtrafik och Skånetrafi
 • GTFS Sverige 2

  Filer i standardformatet GTFS med all planerad kollektivtrafik i hela Sverige. 
 • ResRobot - Reseplanerare

  Tidtabeller för hela Sveriges kollektivtrafik. Här hittar man också hållplatser baserat på geografisk position eller delar av stationens namn.
 • SAVEA Ticket API

  Med SAVEA Ticket API kan du sälja biljetter för alla de expressbussaktörer som använder SAVEA system för biljettförsäljning.
 • SL Platsuppslag

  Hållplatser, adresser eller platser baserat på delar av platsens namn.
 • SL Reseplanerare 3

  Sök resor med SL och Waxholmsbolaget från och till hållplats, koordinater eller adress. Relevant störningsinformation och realtidsinformation inkluderas i reseförslagen.
 • SL Reseplanerare 3.1

  Med detta API kan du få reseförslag från A till B inom Stockholms län med SLs trafik. I SLs reseplanerare finns även Waxholmsbolagets trafik.
 • SL Trafikläget 2

  Övergripande information per trafikslag med aktuell status för hur SL-trafiken fungerar.