This API is deprecated and will be replaced by the new GTFS Regional APIs on December 1st, 2019. The new version can be found at https://www.trafiklab.se/api/gtfs-regional-statiskt-data-beta and https://www.trafiklab.se/api/gtfs-regional-realtidsdata-beta . All data formats are unchanged, you only need to update the API endpoint and your keys.

 

Beskrivning

Med dessa API:er kan du ladda ner filer med planerad kollektivtrafik, störningsinformation samt ankomst- och avgångsprognoser

För planerad trafik finns data för:

 • SL
 • UL
 • Östgötatrafiken
 • Västtrafik
 • Skånetrafiken
 • Kalmar Länstrafik
 • Värmlandstrafik och Karlstadsbuss
 • Dalatrafik
 • X-trafik

För störningsinformation och ankomst-/avgångsprognoser finns data för:

 • SL
 • UL
 • Östgötatrafiken
 • Skånetrafiken
 • Kalmar Länstrafik
 • Värmlandstrafik och Karlstadsbuss
 • Dalatrafik
 • X-trafik

Fordonspositioner kommer snart att finnas för:

 • Östgötatrafiken
 • Skånetrafiken
 • Kalmar Länstrafik
 • Värmlandstrafik och Karlstadsbuss
 • X-trafik

(kontakta oss på info@trafiklab.se för en förhandstillvisning av fordonspositioner)

Informationen som publiceras genom APIerna kommer från Samtrafiken i Sverige AB.

På Samtrafiken arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra dataflöden från trafikoperatörer till Trafiklab. Som en del av detta har vi påbörjat utvecklingen av stöd för NOPTIS, ett nytt dataformat från trafikföretagen till oss. Många av de större trafikföretagen i Sverige kan exportera planerad trafikdata och realtidsdata från sina system i NOPTIS-formatet. Vi har samarbetat med flera trafikföretag under utvecklingen, och vi får i dagsläget in både planerad trafikdata och realtidsdata. Vår ambition är att kunna exponera data vi får in i flera olika dataformat där vi påverkar innehållet så lite som möjligt. I dagsläget har vi stöd för att skapa GTFS (för den planerade trafikdatan) och GTFS-Realtime (för realtidsdatan) från NOPTIS-data.

Observera att data som levereras här är i beta-version och kan komma att ändras utan förvarning från en feed till en annan. GTFS Regional (beta) innehåller idagsläget endast data från SL, UL, Östgötatrafiken, Västtrafik och Skånetrafiken. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt NOPTIS- och GTFS-stöd, och feedback från tredjepartsutvecklare tas gärna emot. Dokumentationen kommer att uppdateras kontinuerligt, lämna gärna feedback på API och dokumentation här

Licens  PDM

All data i dessa API:er är licensierade under CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

Vad är tillåtet?

 • All trafikdata från detta API kan användas gratis för kommersiell eller icke-kommerisellt bruk
 • Inga hänvisningar krävs. Hänvisningar till trafiklab eller API-ägarna är inte nödvändigt men alltid uppskattat
 • Utforska, kombinera och modifiera datat! Var kreativ och utveckla applikationer på datat hur du vill 

Läs mer här

Utforska datat

För att lätt kunna se vilken data som finns i detta API har vi försökt visualisera detta genom att sätta upp en Open Trip Planner instans. Detta är inte på något sätt en fullvärdig reseplanerare utan ett verktyg för att se vad som finns tillgängligt via dessa API:er.

https://otp-pp-otraf.samtrafiken.se/

https://otp-pp-ul.samtrafiken.se/

https://otp-pp-sl.samtrafiken.se/

https://otp-pp-skane.samtrafiken.se/

https://otp-pp-klt.samtrafiken.se/