Med detta API kan du ladda ner filer med planerad kollektivtrafik i Sverige. Informationen som publiceras genom APIet kommer från Samtrafiken i Sverige AB. Samtrafiken har ansvar för att samla in information om planerad kollektivtrafik (tidtabeller) för all kollektivtrafik som bedrivs i Sverige. Detta samlas i ett gemensamt trafikinformationssystem kallat GTI. Uppdraget regleras i en föreskrift från Transportstyrelsen och är en konsekvens av den lagstiftning som trädde i kraft i början av 2012 för kollektivtrafik i Sverige.

Vad är GTFS?

GTFS står för General Transit Feed Specification och är en standard som är framtagen av Google, och för hjälp med formatet så hänvisar vi till deras dokumentation som du finner här.
Detta API innehåller filer enligt detta format. 

I dagsläget har specifikationen inte stöd för multipla bytestider på ett stopställe. Detta gör att vi i GTFS-filerna endast har med en bytestid per stopställe, till skillnad från i till exempel ResRobot där det kan vara olika bytestider mellan olika operatörer eller linjer.  

Metoder

Innehåll

Sweden.zip innehåller ett antal filer som ingår i GTFS-formatet.
Flera delar i GTFS är inte obligatoriska och all information som omnäms i specifikationen finns inte med i Samtrafikens export (till exempel realtid och prisinformation).
Länkarna nedan går till Googles dokumentation. 

Fil Beskrivning från Google
agency.txt One or more transit agencies that provide the data in this feed.
stops.txt Individual locations where vehicles pick up or drop off passengers.
routes.txt Transit routes. A route is a group of trips that are displayed to riders as a single service.
trips.txt Trips for each route. A trip is a sequence of two or more stops that occurs at specific time.
stop_times.txt Times that a vehicle arrives at and departs from individual stops for each trip.
calendar.txt Dates for service IDs using a weekly schedule. Specify when service starts and ends, as well as days of the week where service is available.
calendar_dates.txt Exceptions for the service IDs defined in the calendar.txt file. If calendar_dates.txt includes ALL dates of service, this file may be specified instead of calendar.txt.
transfers.txt Rules for making connections at transfer points between routes.
feed_info.txt
(Även i separat API-metod)
Additional information about the feed itself, including publisher, version, and expiration information.

Uppdateringar

Filen med all planerad information är förhållandevis stor (ca 40 Mb komprimerad) och kan kräva relativt stor kapacitet för att hantera. Det går därför att se när den version av sweden.zip som finns tillgänglig just nu, är skapad. Detta finns i filen feed_info.txt. Vi rekommenderar att du i dina tillämpningar kontrollerar om någon uppdatering skett och enbart laddar ner hela filen när den är uppdaterad. Filen uppdateras max en gång per dag, men oftast ungefär en gång i veckan. 

API-Nyckel

Det krävs en giltig API-nyckel som skickas med som parametern "key" i sweden.zip-metodanropet. En API-nyckel får du genom att skapa ett projekt som använder detta API. Mer om hur du skapar och använder API nycklar hittar du här. För att få en API-nyckel så måste du godkänna de licensvillkor som finns för detta API.

Det finns vissa begränsningar på antalet anrop per minut och per månad. Se vidare under Uppdateringar för hur du minimerar ditt behov av att ladda ner hela filen. 

Nivå Max anrop/månad Max anrop/minut
Brons 50 1

FAQ

https://www.trafiklab.se/api/gtfs-sverige/faq-gtfs