GTFS Sverige

Viktig information: Detta API kommer att bytas ut mot GTFS Sverige 2 under perioden juni-agusti, 2016. Den 30 agusti, 2016 släcks APIet ner.

Med detta API kan du ladda ner filer med planerad kollektivtrafik i Sverige. Informationen som publiceras genom APIet kommer från Samtrafiken i Sverige AB. Samtrafiken har ansvar för att samla in information om planerad kollektivtrafik (tidtabeller) för all kollektivtrafik som bedrivs i Sverige. Detta samlas i ett gemensamt trafikinformationssystem kallat GTI. Uppdraget regleras i en föreskrift från Transportstyrelsen och är en konsekvens av den lagstiftning som trädde i kraft i början av 2012 för kollektivtrafik i Sverige.

 

Nivå Max anrop/månad Max anrop/minut
Brons 50 1

FAQ

https://www.trafiklab.se/api/gtfs-sverige/faq-gtfs