Filer i standardformatet GTFS med all planerad kollektivtrafik i hela Sverige. 

Med detta API kan du ladda ner filer med planerad kollektivtrafik i Sverige. Informationen som publiceras genom APIet kommer från Samtrafiken i Sverige AB. Samtrafiken har ansvar för att samla in information om planerad kollektivtrafik (tidtabeller) för all kollektivtrafik som bedrivs i Sverige. Detta samlas i ett gemensamt trafikinformationssystem kallat GTI.

Uppdraget regleras i en föreskrift från Transportstyrelsen och är en konsekvens av den lagstiftning som trädde i kraft i början av 2012 för kollektivtrafik i Sverige.

Nivå Max anrop/månad Max anrop/minut
Brons 50 1
Tillfällig utökning  200 2