GTFS Sverige 2

Vad är GTFS?

GTFS står för General Transit Feed Specification och är en standard som är framtagen av Google, och för hjälp med formatet så hänvisar vi till deras dokumentation som du finner här. Detta API innehåller till huvudsak filer enligt detta format.

För att det ska vara lättare att integrera trafikdatan i dessa filer med andra API och datakällor finns det extra filer med mappningsdata med andra id. Dessa är inget som inkluderas i GTFS-specifikationen.

I dagsläget har specifikationen inte stöd för multipla bytestider på ett stopställe. Detta gör att vi i GTFS-filerna endast har med en bytestid per stopställe, till skillnad från i till exempel ResRobot där det kan vara olika bytestider mellan olika operatörer eller linjer.  

Har man använt det gamla GTFS Extraktet så är det viktigt att känna till skillnaderna i det nya, Mer om detta på sidan  Diff - GTFS Sverige och GTFS Sverige 2

Metoder

Historisk GTFS data

  • Från och med maj månad 2017 finns den historiska GTFS-datan uppladdad på https://data.samtrafiken.se/trafiklab/gtfs-sverige-2/. Det är här framtida GTFS-data kommer att bli uppladdad. Den senaste versionen finns i sweden.zip och erhålles endast med nyckel.
  • /samtrafiken/gtfs-sverige-2/downloads

    URL: https://bitbucket.org/samtrafiken/gtfs-sverige-2/downloads Här finner man historisk tidtabellsdata för 2017 till och med maj 2017 som man kan ladda ner i en större zip fil.

  • Då vi har bytt både leverantör och bakomliggade databassystem för GTFS extraktet sommaren 2016 har vi valt att skilja de nya historiska och det gamla historiska GTFS datan åt. Förutom att hållplatsnummerstrukturen ändrats har även andra strukturella skillnader införts i de olika filerna. Mer information om GTFS extrakt skapade i det tidigare formatet finns på Historiska GTFS filer 2012-2017.

Innehåll

GTFS

Sweden.zip innehåller ett antal filer som ingår i GTFS-formatet. Flera delar i GTFS är inte obligatoriska och all information som omnämns i specifikationen finns inte med i Samtrafikens export (till exempel realtid och prisinformation). Länkarna nedan går till Googles dokumentation. 

Fil Beskrivning från Google
agency.txt One or more transit agencies that provide the data in this feed.
stops.txt Individual locations where vehicles pick up or drop off passengers.
routes.txt Transit routes. A route is a group of trips that are displayed to riders as a single service.
trips.txt Trips for each route. A trip is a sequence of two or more stops that occurs at specific time.
stop_times.txt Times that a vehicle arrives at and departs from individual stops for each trip.
calendar.txt Dates for service IDs using a weekly schedule. Specify when service starts and ends, as well as days of the week where service is available.
calendar_dates.txt Exceptions for the service IDs defined in the calendar.txt file. If calendar_dates.txt includes ALL dates of service, this file may be specified instead of calendar.txt.
transfers.txt Rules for making connections at transfer points between routes.
feed_info.txt (Även i separat API-metod) Additional information about the feed itself, including publisher, version, and expiration information.

Extra-information

Filerna som ligger under extra ingår inte i specifikationen GTFS, men filformat och fältnamn är valt för att passa in i standarden. Det kan fortfarande finnas en del utmaningar för att integrera API:er med olika id, då en hållplatsangivelse inte nödvändigt behöver betyda precis samma sak i olika leverantörers API:er. Generellt sett är Rikshållplatser lite större än lokala hållplatser. Då finns det flera lokala id för samma rikshållplats och trafikproducent.

Trafikverket

Trafikverket är ingen egen trafikproducent, och har därmed inget agency_id. I Trafikverkets fil finns alla hållplatser som trafikeras av tåg (som SJ, Norrtåg, Tågkompaniet m.m)  men inte lokala hållplatser för Länstrafik som SL's Lidingöbanan eller Tvärbanan. Dessutom används bokstavsförkortningar, så kallade signaturer för. På grund av detta ligger Trafikverkets signaturer i en egen fil. En rikshållplats kan även innehålla flera av Trafikverkets signaturer.

SL

Det lokala id som finns tillgängligt för SL (agency_id 275) är det som i SL:s API:er kallas StopArea. För att använda datan med SLs API översätt till/från SiteID med SLs API SL Hållplatser och Linjer 2.

Uppdateringar

För att slippa ladda ner hela Sweden.zip(40Mb) för att se om den är uppdaterad så finns feed_info.txt med datum för senaste uppdatering. Uppdatering av Sweden.zip sker normalt två gånger i veckan (tisdagar och fredagar).

API-Nyckel

Det krävs en giltig API-nyckel som skickas med som parametern "key" i sweden.zip-metodanropet. En API-nyckel får du genom att skapa ett projekt som använder detta API. Mer om hur du skapar och använder API nycklar hittar du här. För att få en API-nyckel så måste du godkänna de licensvillkor som finns för detta API.