Det går att länka direkt till en resesökning på resrobot.se. Detta kräver ingen API-nyckel och är alltså tillgängligt för alla att använda. Det är ett enkelt sätt att länka till en uppdaterad resesökning från en webbsida eller applikation.

Exempel

Detta är ett enkelt exempel på en länk för en resa från Helsingborgs Centralstation till Stockholm Centralstation:

https://reseplanerare.resrobot.se/bin/query.exe/sn?&S=740000044&Z=740000001&date=2018-12-01&time=12:00&timesel=arrive&start=1

Detta är ett enkelt exempel på en länk för en resa från Uppsala till Stockholm Centralstation där SID-parametern används:

https://reseplanerare.resrobot.se/bin/query.exe/sn?&SID=A=16@X=17703271@Y=59869065@O=Uppsala&Z=740000001&date=2018-12-01&time=12:00&timesel=arrive&start=1

Denna länk visar sökresultatet direkt på resrobot.se.

URL

Djuplänkning sker mot URLen:

https://reseplanerare.resrobot.se/bin/query.exe/sn

Använd parametrarna nedan för att ange tid och ankomst- samt avgångsstation.

Parameters namn Beskrivning Obligatorisk Exempel
S locationId på platsen resan avgår från. Detta locationId hittar man med Platsuppslag eller Närliggande hållplatser metoderna. Notera att man inte ska använda S samtidigt som SID anges. Antingen S eller SID måste anges. 740000044 (för Helsingborgs Centralstation)
SID Ett “trippel id” med koordinater och namn på avgångsplatsen. Syntax: A=16@X=[X-koordinat]@Y=[Y-koordinat]@O=[platsnamn].
 
Koordinaterna måste vara i WGS84, utan något decimaltecken och med 6 siffror för decimaldelen av koordinaten. Platsnamnet är det namn som ska visas för en användare och påverkar ej själva sökningen. Notera att man inte ska använda S samtidigt som SID anges.
Antingen S eller SID måste anges. A=16@X=17703271@Y=59869065@O=Uppsala
Z locationId på platsen resan går till. Detta locationId hittar man med Platsuppslag eller Närliggande hållplatser metoderna. Notera att man inte ska använda Z samtidigt som ZID anges. Antingen Z eller ZID måste anges. 740000001 (för Stockholm Centralstation)
ZID Ett “trippel id” med koordinater och namn på platsen resan går till. Syntax: A=16@X=[X-koordinat]@Y=[Y-koordinat]@O=[platsnamn].
 
Koordinaterna måste vara i WGS84, utan något decimaltecken och med 6 siffror för decimaldelen av koordinaten. Platsnamnet är det namn som ska visas för en användare och påverkar ej själva sökningen. Notera att man inte ska använda Z samtidigt som ZID anges.
Antingen Z eller ZID måste anges. A=16@X=18048505@Y=59340682@O=Hemma
date Ankomst- eller avgångsdatum (vilket av dem specifieras med timeset) i formatet YYYY-MM-DD Ja 2014–12–29
time Ankomst- eller avgångstid (vilket av dem specifieras med timeset) i formatet HH:mm Ja 15:23
timesel Anger om date och time parametrarna anger ankomst- eller avgångstid. Giltiga värden är “arrive” och “depart” Ja depart
start Måste sättas till värdet 1 Ja 1