Om något går fel så kommer APIet att returnera ett felmeddelande. Ett eventuellt felsvar har en egen struktur (i JSON eller XML, precis som alla andra svar)

Felkod HTTP Status Namn Beskrivning Metoder
Generellt        
API_AUTH 400 access denied for 'key' on 'service'   Alla
API_QUOTA 400 quota exceeded for 'key' on 'service'   Alla
API_PARAM 400 required parameter <> is missing   Alla
ArrivalBoard        
SVC_LOC 400 arrival location missing or invalid   arrivalBoard
DepartureBoard        
SVC_LOC 400 departure location missing or invalid   departureBoard
Trip        
SVC_LOC_NEAR 400 start and destination to close   trip
SVC_DATATIME_PERIOD 400 date/time not in timetable or allowed period   trip