Med detta API kan man reseplanera med hela Sveriges kollektivtrafik. APIet bygger på tjänsten ResRobot och gör det möjligt att planera resor med tåg, buss, tunnelbana och spårvagn i hela landet. APIet har flera metoder som kan användas för att planera en kollektivtrafikresa.

Alla parametervärden måste vara formaterade med teckenkodningen UTF–8 och alla APIets svar är i UTF–8 format. Dessutom måste alla parametervärden vara URL-encodade. Nationella tecken och mellanslag kan behöva kodas i url:en (ä = %E4, mellanslag = %20 etc)

Sök efter en resa:

Hitta en station eller hållplats:

Mer information som kan behövas för att använda de ovan nämnda metoderna på bästa sätt:

Producentlista (ProducerList) - Lista på alla trafikföretag som bedriver trafik inom Sverige finns tillgängliga i GTFS filen agency.txt i sweden.zip. Se dokumentationen för GTFS APIet  

Ikoner -Trafikföretagens ikoner finns tillgängliga som png och jpg på //resrobotimages.samtrafiken.se/images/<producentid>.jpg. (http och https stöds, "//" gör att webbläsare använder samma protokoll som sidan laddats med.)
Om logga saknas returneras en genomskinlig pixel i PNG-format.

Om du vill ha ordentlig 404-fel om loggan saknas, använd //resrobotimages.samtrafiken.se/images_no_fallback/<prodducentid>.jpg.

Loggorna är max 100x33 px. (Typsikt höjd för icke kvadratisk logga är 25px, saknad logga är 1x1 px.)

Exempelanvändning för UL:

Exempel på saknad logga:

URLer - Trafikföretagens URL (och id) finns med i svaret som erhålles i Sök Resa anropet.

Publikationstabellsperiod

Den aktuella publikationstabellsperioden finns med i svaret som erhålles i Sök Resa anropet.

Exempel på detta är: <ServiceDays planningPeriodBegin="2017-08-22" planningPeriodEnd="2017-12-21">

 Transportsättlista
https://api.trafiklab.se/v2/samtrafiken/gtfs/extra/transport.csv

Attributlista
- https://api.trafiklab.se/v2/samtrafiken/gtfs/extra/attribute.csv

Resrobot Stolptidtabeller 2 kan med fördel användas tillsammans med detta API. Där så kan man söka efter tidtabellsenliga ankomster/avgångar från en given station.

Mer information

Anrop och svar som inkluderar koordinater tar emot och svarar i WSG84 format. Konverterting till andra format som exemplevis RT90 ligger utanför APIerna funktionalitiet.

Support

Räcker inte dokumentationen så sök gärna bland alla de hundratals inlägg som finns på vårt supportforum. Det är troligt att någon redan har hittat och löst samma problem som du har.

Hittar du fortfarande inte svar på din fråga så skriv ett eget inlägg på forumet så hjälper vi dig.

Vad ingår inte i APIet

I APIet finns tyvärr inte flyg- och vägtrafik med av upphovsrättsliga skäl. Det går inte att söka resor på gatuadresser.