Räknar ut en resa från en startpunkt till en destination. Dessa kan vara stations-id eller koordinater baserade på adresser eller ”intressepunkter". 

 

URL

https://api.resrobot.se/v2/trip?key=<DIN NYCKEL>&Parametrar

 

Exempel

Resesök med hjälp av ID

https://api.resrobot.se/v2/trip?key=<DIN NYCKEL> &originId=740000001&destId=740000002&format=xml

 

Resesök med hjälp av koordinater

https://api.resrobot.se/v2/trip?key=<DIN NYCKEL>&originCoordLat=59.293611&originCoordLong=18.083056&destCoordLat=59.330150&destCoordLong=18.056618&format=xml

Format

Json eller xml enligt ändelse till serviceanropet eller via parameter, läs mer detta här. Xml är default.

 

Parametrar

Namn

Datatyp

Obligatorisk

Beskrivning

key

String

Ja

Din API nyckel.

lang

Språk (sv/en)

Nej

Språk (sv/en/de), default sv. Påverkar språket i bl.a. felmeddelanden.

 

date

YYYY-MM-DD

Nej

Datum. Exempel date=2017-07-23. Default idag.

Det går inte att söka resa innan tidstabellsperiodens början och efter publikationsperiodens slut. Datumgränserna framgår av fälten planningPeriodBegin och planningPeriodEnd i svaret från sökningen.

time

HH:MM

Nej

Tid. Exempel time=19:06. Default nu.

 

searchForArrival

Integer (0/1)

Nej

Sök efter senaste ankomsstid istället för avgångstid, default=0. 1 medför att angiven tid anger senast ankomsttid. Om searchForArrival är satt till 1 så blir värdena på numF och numB omvända.

originId

String

Antingen origingId eller originCoordLat, originCoordLong måste vara angivet i sökningen

Hållplats id. Erhålles från id i Närliggande Hållplatser eller i Platsuppslag-metoden.
 

 

originCoordLat, originCoordLong

String

 

Antingen origingId eller originCoordLat, originCoordLong måste vara angivet i sökninge

Koordinatposition som identifierar Startpunkt på resan. Kan erhållas från metoderna Närliggande Hållplatser eller Platsuppslag.

Latitud (WGS84, decimal degree), ex 59.293611
Longitud (WGS84, decimal degree), ex 18.083056

Kom ihåg att informera era användare om att att koordinater (personuppgift) används vid sökningar :)

destId

String

Antingen destId eller destCoordLat, destCoordLong måste vara angivet i sökningen

Hållplats id. Erhålles från id i Närliggande Hållplatser eller i Platsuppslag-metoden.
 

 

destCoordLat, destCoordLong

String

 

Antingen destId eller destCoordLat, destCoordLong måste vara angivet i sökningen

Koordinatposition som identifierar Destinationspunkt på resan. Kan erhållas från metoderna Närliggande Hållplatser eller Platsuppslag.

Latitud (WGS84, decimal degree), ex 59.330150
Longitud (WGS84, decimal degree), ex 18.056618

Kom ihåg att informera era användare om att att koordinater (personuppgift) används vid sökningar :)

viaId

String

Nej

Id för via-stop (siteId). Exempel: 740000002

 

numF

Integer

Nej

Anger antalet svarsalternativ som skall erhållas efter given restid, möjliga värden 0-6, numF + numB maxvärde == 6

numB

Integer

Nej

Anger antalet svarsalternativ som skall erhållas innan given restid, möjliga värden 0-6, numF + numB maxvärde == 6

context

String

Nej

Referens för scrollning framåt eller bakåt i tiden, värdet tas från tidigare erhållet sökresultat. Parametrarna originId och destId måste ingå

maxChange

Integer 1-3

Nej

Anger maximalt antal byten i resekedjan

products

Integer

Nej

Värde som definierar produktklassen/-erna som skall inkluderas i sökningen. summerar ihop om fler än ett:

2 - Snabbtåg, Expresståg, Arlanda Express

4 - Regionaltåg, InterCitytåg

8 - Expressbuss, Flygbussar

16 - Lokaltåg, Pågatåg, Öresundståg

32 - Tunnelbana

64 – Spårvagn

128 – Buss

256 – Färja, Utrikes Färja

512 - Taxi

Listan kan komma att utökas.

operators

String

Nej

Filtrerar svaret på operatör/-er

Exempel: operators=275,287

(275=SL, 287=Arlanda Express)

passlist

Integer

Nej

Om passlist = 0 erhålles inga mellanliggande hållplatser i svaret.

0 == false

1 == true (default värde)

originWalk

Integer(s), komma separerade(Ja/Nej,minimal gångsträcka, maximal gångsträcka, gånghastighet i %)

Nej

Parameter 1: Möjliggöra Leg type "WALK" == 1

Inaktivera Leg type "WALK" == 0

Parameter 3: Maximal gångsträcka är 10000m (default 1000m)

Exempel: att möjliggöra "WALK" med minimal distans 0 meter, maximal distans 1000 meter och en varaktighet (hastighet) av 75% av normal varaktighet

* borde se ut enligt följande => originWalk=1,0,1000,75. Om man vill att originWalk ska vara inaktiverat så räcker det med => originWalk=0

** Default gångtiden är beräknad med en hastighet 5km/h + 2 minuters orienteringstid. Så om man har med 75 som hastighet betyder det 75% av normal gånghastighet.

destWalk

Integer(s), komma separerade(Ja/Nej,minimal gångsträcka, maximal gångsträcka, gånghastighet i %)

Nej

Parameter 1: Möjliggöra Leg type "WALK" == 1

Inaktivera Leg type "WALK" == 0

Parameter 3: Maximal gångsträcka är 10000m (default 1000m)

Exempel: att möjliggöra "WALK" med minimal distans 0 meter, maximal distans 1000 meter och en varaktighet (hastighet) av 75% av normal varaktighet

* borde se ut enligt följande => destWalk=1,0,1000,75. Om man vill att destWalk ska vara inaktiverat så räcker det med => destWalk=0

** Default gångtiden är beräknad med en hastighet 5km/h + 2 minuters orienteringstid. Så om man har med 75 som hastighet betyder det 75% av normal gånghastighet.

format

String

Nej

Ett andra sätt att välja svarsformat.

Möjliga val: json, xml

Default=xml

jsonpCallback

String

Nej

Namn på javascriptfunktion som tar emot svarsdatat

 

Resultat

Sökning efter tidigare eller senare resor

För att söka senare resor, sök med en avgångstid efter den senaste avgångstiden i sökresultaten alternativt använd context-parametern med erhållet scrF värde (i tidigare anrop)

För att söka tidigare resor, gör en sökning för att vara framme senast tidigare än den tidigaste ankomsttiden av förslagen. (searchForArrival=1)

Ett sök-svar innehåller som regel sex svar efter angiven avgångstid (och inget svar innan). Söksvaret kan innehålla fler än sex svar om det för den sista avgångstiden finns flera möjliga resalternativ. Detta för att ge resenären valmöjlighet mellan en långsammare resa med få byten med en snabbare resa med fler byten. Resenären kan ur komforthänseende föredra resan med färre byten trots att den tar längre tid.
Detsamma gäller om parametern numF eller numB används i anropet. Om det finns flera svarsalternativ som är möjliga för den sista avgångstiden (i fallet numF) eller för den första avgångstiden (i fallet numB)  kan det resultera i fler svar än angivet i parametern numF/numB, detta för att ge resenären fler valmöjligheter.

Publikation

Det går inte att söka resa innan tidstabellsperiodens början och efter publikationsperiodens slut. Datumgränserna framgår av fälten planningPeriodBegin och planningPeriodEnd i svaret från sökningen.

PlanningPeriodBegin skjuts framåt några ggr i veckan medan PlanningPeriodEnd uppdateras normalt tre gånger om året. PlanningPeriodEnd-datumet flyttas fram när majoriteten av trafikföretagen har levererats sina data för nästa tidtabellsperiod.

Under året lägger Länstrafiksbolagen och andra trafikoperatörer kontinuerligt ut tidtabellsdata, oftast en till två månader innan nya tidtabeller blir giltiga. Flera av operatörerna har tidstabellsperioder som sträcker sig över sommaren, hösten och vintern. Målet är att ha operatörernas data tillgängligt så tidigt som möjligt för att inkludera dessa i söksvaren.

Uppdateringar av tidtstabellsdata för samtliga operatörer görs kontinuerligt då planerade avgångar ändras och nya tillkommer. Ett bra sätt att kontrollera söksvaren i APIet  är att jämföra med sökning i www.Resrobot.se om oklarheter uppstår.

Svarsformat

API:et kan returnera både xml och json.
Json-innehållet är automatiskt konverterat från xml enligt följande regler:

 • Elementnamn blir objektegenskaper
 • Text (PCDATA) blir en objektegenskap med namnet "$"
  <a>foo</a>  blir  { "a": { "$" : "foo" } }
 • Nästlade element blir nästlade egenskaper:
  <a><b>foo</b><c>foo</c></a>
  blir
  { "a": { "b" : { "$": "foo" }, "c": { "$": "foo"} } }
 • Om det finns multipla element med samma namn så översätts det till en json array ex:
  <a><b>foo1</b><b>foo2</b></a>
  blir
  { "a": { "b" : [{"$": foo1" }, {"$": "foo2" }] } }
 • Attributnamn blir objektegenskaper
  <a atb="foo1">foo2</a>
  blir
  { "a": { "atb" : "foo1", "$" : "foo2" } }

 

Svarsstruktur

trip-xsd-graph.png

 

Följande anrop visar hur svarsstrukturen kan se ut i XML samt JSON:

https://api.resrobot.se/v2/trip?key=<YOUR-API-KEY>&originId=740000001&destId=740000712

XML

<TripList xmlns="hafas_rest_v1" scrB="1|OB|MTµ11µ5008µ5008µ5011 µ5011µ0µ0µ365µ5006µ1 µ-2147482378µ0µ1µ2| PDHµb38cbf7f9b26c561b2029b3820ae34ed" scrF="1|OF|MTµ11µ5038µ5038µ5041 µ5041µ0µ0µ365µ5027µ6 µ-2147482378µ0µ1µ2| PDHµb38cbf7f9b26c561b2029b3820ae34ed">
  <Trip idx="0" ctxRecon="T$A=1@O=Stockholm Centralstation@L=740000001@a=128@$A=1@O=Karlberg station (Stockholm kn)@L=740000712@a=128@$201608231128$201608231131$JLT 2826$" tripId="C-0" duration="PT3M">
    <ServiceDays sDaysR="daily" sDaysB="FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE" planningPeriodBegin="2017-08-22" planningPeriodEnd="2017-12-10" />
    <LegList>
      <Leg type="JNY" idx="0" name="Länstrafik - Tåg 2826" transportNumber="2826" transportCategory="JLT" reachable="true" direction="Bålsta station (Håbo kn)">
        <Origin extId="740000001" id="740000001" name="Stockholm Centralstation" type="ST" lon="18.058151" lat="59.330136" date="2017-08-23" time="11:28:00" />
        <Destination extId="740000712" id="740000712" name="Karlberg station (Stockholm kn)" type="ST" lon="18.029943" lat="59.339727" date="2017-08-23" time="11:31:00" />
        <Notes>
          <Note routeIdxFrom="17" routeIdxTo="18" key="AA" priority="100" type="A">Endast 2 klass</Note>
          <Note routeIdxFrom="17" routeIdxTo="18" key="AE" priority="100" type="A">Ej reservering</Note>
        </Notes>
        <Product catCode="4" catOutL="Länstrafik - Tåg" catOutS="JLT" name="Länstrafik - Tåg 2826" num="2826" operator="SL" operatorCode="275" operatorUrl="http://www.sl.se" />
        <Stops>
          <Stop depDate="2017-08-23" depTime="11:28:00" arrDate="2017-08-23" arrTime="11:26:00" routeIdx="17" name="Stockholm Centralstation" id="740000001" extId="740000001" lon="18.058151" lat="59.330136" />
          <Stop depDate="2017-08-23" depTime="11:31:00" arrDate="2017-08-23" arrTime="11:31:00" routeIdx="18" name="Karlberg station (Stockholm kn)" id="740000712" extId="740000712" lon="18.029943" lat="59.339727" />
        </Stops>
      </Leg>
    </LegList>
  </Trip>
  <Trip idx="1" ctxRecon="T$A=1@O=Stockholm Centralstation@L=740000001@a=128@$A=1@O=Karlberg station (Stockholm kn)@L=740000712@a=128@$201608231131$201608231134$JLT 2626$" tripId="C-1" duration="PT3M">
    <ServiceDays sDaysR="daily" sDaysB="FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE" planningPeriodBegin="2017-08-22" planningPeriodEnd="2017-12-10" />
    <LegList>
      <Leg type="JNY" idx="0" name="Länstrafik - Tåg 2626" transportNumber="2626" transportCategory="JLT" reachable="true" direction="Märsta station (Sigtuna kn)">
        <Origin extId="740000001" id="740000001" name="Stockholm Centralstation" type="ST" lon="18.058151" lat="59.330136" date="2017-08-23" time="11:31:00" />
        <Destination extId="740000712" id="740000712" name="Karlberg station (Stockholm kn)" type="ST" lon="18.029943" lat="59.339727" date="2017-08-23" time="11:34:00" />
        <Notes>
          <Note routeIdxFrom="12" routeIdxTo="13" key="AA" priority="100" type="A">Endast 2 klass</Note>
          <Note routeIdxFrom="12" routeIdxTo="13" key="AE" priority="100" type="A">Ej reservering</Note>
        </Notes>
        <Product catCode="4" catOutL="Länstrafik - Tåg" catOutS="JLT" name="Länstrafik - Tåg 2626" num="2626" operator="SL" operatorCode="275" operatorUrl="http://www.sl.se" />
        <Stops>
          <Stop depDate="2017-08-23" depTime="11:31:00" arrDate="2017-08-23" arrTime="11:29:00" routeIdx="12" name="Stockholm Centralstation" id="740000001" extId="740000001" lon="18.058151" lat="59.330136" />
          <Stop depDate="2017-08-23" depTime="11:34:00" arrDate="2017-08-23" arrTime="11:34:00" routeIdx="13" name="Karlberg station (Stockholm kn)" id="740000712" extId="740000712" lon="18.029943" lat="59.339727" />
        </Stops>
      </Leg>
    </LegList>
  </Trip>
  ......
</TripList>

 

JSON:

{ 
  "Trip":[ 
   { 
     "ServiceDays":[ 
      { 
        "planningPeriodBegin":"2017-08-22",
        "planningPeriodEnd":"2017-12-10",
        "sDaysR":"daily",
        "sDaysB":"FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE"
      }
     ],
     "LegList":{ 
      "Leg":[ 
        { 
         "Origin":{ 
           "name":"Stockholm Centralstation",
           "type":"ST",
           "id":"740000001",
           "extId":"740000001",
           "lon":18.058151,
           "lat":59.330136,
           "time":"11:28:00",
           "date":"2017-08-23"
         },
         "Destination":{ 
           "name":"Karlberg station (Stockholm kn)",
           "type":"ST",
           "id":"740000712",
           "extId":"740000712",
           "lon":18.029943,
           "lat":59.339727,
           "time":"11:31:00",
           "date":"2017-08-23"
         },
         "Notes":{ 
           "Note":[ 
            { 
              "value":"Endast 2 klass",
              "key":"AA",
              "type":"A",
              "priority":100,
              "routeIdxFrom":17,
              "routeIdxTo":18
            },
            { 
              "value":"Ej reservering",
              "key":"AE",
              "type":"A",
              "priority":100,
              "routeIdxFrom":17,
              "routeIdxTo":18
            }
           ]
         },
         "Product":{ 
           "name":"Länstrafik - Tåg 2826",
           "num":"2826",
           "catCode":"4",
           "catOutS":"JLT",
           "catOutL":"Länstrafik - Tåg",
           "operatorCode":"275",
           "operator":"SL",
           "operatorUrl":"http://www.sl.se"
         },
         "Stops":{ 
           "Stop":[ 
            { 
              "name":"Stockholm Centralstation",
              "id":"740000001",
              "extId":"740000001",
              "routeIdx":17,
              "lon":18.058151,
              "lat":59.330136,
              "depTime":"11:28:00",
              "depDate":"2017-08-23",
              "arrTime":"11:26:00",
              "arrDate":"2017-08-23"
            },
            { 
              "name":"Karlberg station (Stockholm kn)",
              "id":"740000712",
              "extId":"740000712",
              "routeIdx":18,
              "lon":18.029943,
              "lat":59.339727,
              "depTime":"11:31:00",
              "depDate":"2017-08-23",
              "arrTime":"11:31:00",
              "arrDate":"2017-08-23"
            }
           ]
         },
         "idx":"0",
         "name":"Länstrafik - Tåg 2826",
         "transportNumber":"2826",
         "transportCategory":"JLT",
         "type":"JNY",
         "reachable":true,
         "direction":"Bålsta station (Håbo kn)"
        }
      ]
     },
     "idx":0,
     "tripId":"C-0",
     "ctxRecon":"T$A=1@O=Stockholm Centralstation@L=740000001@a=128@$A=1@O=Karlberg station (Stockholm kn)@L=740000712@a=128@$201608231128$201608231131$JLT 2826$",
     "duration":"PT3M"
   },
   { 
     "ServiceDays":[ 
      { 
        "planningPeriodBegin":"2017-08-22",
        "planningPeriodEnd":"2017-12-10",
        "sDaysR":"daily",
        "sDaysB":"FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE"
      }
     ],
     ...     "scrB":"1|OB|MTµ11µ5008µ5008µ5011µ5011µ0µ0µ365µ5001µ1µ-2147482378µ0µ1µ2| PDHµb38cbf7f9b26c561b2029b3820ae34ed",
     "scrF":"1|OF|MTµ11µ5038µ5038µ5041µ5041µ0µ0µ365µ5027µ6µ-2147482378µ0µ1µ2| PDHµb38cbf7f9b26c561b2029b3820ae34ed"
   }

Svarsdata

Namn

Datatyp

Beskrivning

TripList

Array av resealternativ

Rotmeddelande, innehåller en lista med element av typen Trip.

scrF

String

Information för att söka senare avgångar

&context=»scrF-string» för scrollning framåt i tiden. Finns inte om det inte finns resultat i nästa 24 timmer.

scrB

String

Information för att söka tidigare avgångar

&context=»scrB-string» för scrollning bakåt i tiden. Finns inte om det inte finns resultat i förra 24 timmer.

Trip

Object

Trip-objektet innehåller ett lista med Leg-objekt med den uträknade resan.

duration 

Datum formatterad ISO8601

Sammanlagd resetid formatterad på ISO8601-format

Exempel: PT9H32M == 9 timmar 32 minuter

tripId

String

Indexering av reselaternativ

Exempel: C-0, C-1,...

Indexeringen startar om på 0 för varje sökning.

ctxRecon

String

Sträng som beskriver hela resealternativet

idx

Integer

Indexering av reselaternativ, startvärde=0

Servicedays

Object

 

planningPeriodBegin

YYYY-MM-DD

Början på tidtabellsperiod (skjuts fram någon gång i veckan)

planningPeriodEnd

YYYY-MM-DD

Slut på tidtabellsperiod (uppdateras ca 4 ggr om året)

sDaysB

String

Binär kod för trafiken under planeringsperioden 1=i trafik, 0 = ingen trafik

Exempel: sDaysB="FFFFE7FFFFFF”

Om sDaysB slutar med flera nollor innebär det troligen saknas tidtabellsdata för slutet av planeringsperioden för inblandad trafikföretaget

sDaysI

String

Försök till textuell tolkning av sDaysB som beskriver undantagfallet för trafiken (denna text kan ibland bli lite missvisande)

Ex: utom 19. jun; och 18. jun, saknas om trafik förekommer varje dag

sDaysR

String

Försök till textuell tolkning av sDaysB som beskriver normalfallet för trafiken

Exempel: «fre», «inte varje dag», «varje dag»

LegList

Array

Lista av Leg-objekt

Leg

Object

Leg-objektet är en del av enresa. Det kan antingen vara en gångväg, en resa med bus, tåg, eller annat typ av transportmedel.

För TRSF/WALK innehåller leg-objektet duration på ISO8601format , name fältet är tomt, och dist är gångdistansen i meter

idx

Integer

Delreseindex, börjar från 0

category

String

Kategorityp, Exempel: JOR

number

Integer

Samma som num i Produkt elementet

Exempel: "1038"

name

String

Namn, samma som name i Produkt elementet

Exempel: «Öresundståg 1038»

direction

String

Rikshållplatsnamn på slutstationen på delresan (inte samma station som man stiger av på)

type

String

JNY - Kollektivtrafik

TRSF – Transfer, förekommer endast om man tar en icke tidsatt färdmedel (från tidtabellsdata som ligger i för Samtrafiken ett externt system) mellan två hållplatser (förekomsten av detta är mycket sällsynt) eller om tiden mellan ankomst och avgång är mer än 15 minuter.

WALK – Gånglänkar i början, på slutet och mellan hållplatser i resan

För gånglänkar i början på och slutet av en resa beräknas tiden till 2 minuters orienteringstid + en gånghastighet av 5 km/timme. För korta sträckor kan tiden verka lång.

För gånglänkar mellan hållplatser är tiden fördefinierad som Samtrafikens bytestid. Bytestiden är väl tilltagen för att resenären skall kunna byta färdmedel med god marginal. 

dist Integer

Resans distans i meter. Relevant när type=WALK eller type=BIKE.

Polyline

Object

Innehåller bland annat koordinater som utgör en linje för delresans rutt.

Se dokumentationen under GisRoute längre ned på sidan för mer information om detta objekt.

Origin

Object

 

 

name

String

Namnet på avgångshållplatsen

type

String

Alltid ST=Hållplats, kan komma fler alternativ I framtiden

time

String

Tid på HH:MM:SS format

 

date

Date

Datum på YY-MM-DD format

 

lat

String

Latitud (WGS84, decimal degree), ex 59.293611

lon

String

Longitud (WGS84, decimal degree), ex 18.083056

id

String

Internt id för hållplatsen. Detta id används för att söka vidare i Resrobots APIer.

Notera: Id överensstämmer med extId, men kan komma att ändra sig i framtiden

extId

String

RikshållplatsId

Destination

Object

 

name

String

Namnet på ankomsthållplatsen

type

String

ST = Hållplats, kan komma fler alternativ i framtiden

time

String

Ankomsttid

date

Date

Ankomstdatum

lat

String

Latitud-koordinat på ankomsthållplatsen (WGS84, decimal degree), ex 59.293611

lon

String

Longitud-koordinat på ankomsthållplatsen (WGS84, decimal degree), ex 18.083056

id

String

Internt id för hållplatsen. Detta id används för att söka vidare i Resrobots APIer.

Id överensstämmer med extId, men kan komma att ändras i framtiden

extId

String

RikshållplatsId

Notes

Object

 

Note

String

Beskrivning av Noteringen, oftast text som relaterar till hela eller delar av delresan.

Exempel: Bistrovagn

type

String

Har alltid värdet A, kan tillkomma fler värdet i framtiden

priority

Integer

Prioritering kan styra visning av ikoner/status i gränssnittet.

Noteringare som har prioritet som är annan än 100 kan förekomma i svaret. Dessa noteringar skall ignoreras. Dom kommer att filtreras bort från svaret i framtiden.

key

String

Exempel: AD (Bistrovagn)

routeIdxTo

Integer

Notering gäller till hållplastsnummer (0=första hållplats på turen)

routeIdxFrom

Integer

Notering gäller från hållplastsnummer (0=första hållplats på turen)

Product

Object

 

name

String

Produktnamn

Exempel: «Öresundståg 1038»

Samma som namnet i Leg elementet

operator

String

Operatörsnamn

Exempel: «Öresundståg»

operatorCode

Integer

Operatörsid Exempel: ”275”

operatorURL

String

Trafikföretagets URL om det finns hos HaCon

num

Integer

 Samma som number i Leg elementet.

catOutS

String

Kategori kortnamn

Excempel: «JOR»

catOutL

String

Kategori långnamn

Exempel: «Öresundståg»

catCode

Integer

Kategorikod

Exempel:

1="SnabbTåg", ”Express”, "Arlanda Express"

2="Regional", "InterCity"

3=”Expressbuss”, ”Flygbussar”

4="Tåg", ”PågaTåg”, ”Öresundståg”

5="Tunnelbana"

6=”Spårvagn”  

7="Buss",

8=”Färja”, ”Utrikes Färja”

9="Taxi"

 

Stops

Array av Stop

 

Stop

Object

 

name

String

Namnet på ankomsthållplatsen

arrTime

String

Ankomsttid på HH:MM:SS format

 

arrDate

Date

Ankomdstdatum på YY-MM-DD format

 

depTime

String

Avgångstid på HH:MM:SS format

 

depDate

Date

Avgångsdatum på YY-MM-DD format

 

lat

String

Latitud (WGS84, decimal degree), ex 59.293611

lon

String

Longitud (WGS84, decimal degree), ex 18.083056

id

String

Internt id för hållplatsen. Detta id används för att söka vidare i Resrobots APIer.

Notera: Id överensstämmer med extId, men kan komma att ändras i framtiden

extId

String

RikshållplatsId

routeIdx

Integer

på hållplatsen (0=första hållplats på turen)

GisRef

Object

Innehåller en referens till delresans GIS-ruttning, vilket kan användas i gisroute API:et för att utvinna mer detaljerad data angående rutten.

ref

String Referens till delresans GIS-ruttning

GisRoute

Object Innehåller information om delresans GIS-ruttning i en polyline.

polyline

Object Innehåller bland annat koordinater som utgör en linje för delresans rutt.

name

String Innehåller just nu irrelevant data.

type

String Typ av koordinatsystem. Värdet skall alltid vara WGS84.

dim

Integer

Antalet dimensioner som utgör en punkt och är kopplat till "crd"-fälten. Vid dim="3" så skulle de tre första "crd" fälten utgöra en koordinatpunkt, och de tre nästa "crd"-fälten representera nästa koordinatpunkt.

crdEncYX

String Innehåller just nu irrelevant data.

crdEncS

String Innehåller just nu irrelevant data.

crdEncYZ

String Innehåller just nu irrelevant data.

delta

bool

Har värdet true eller false. Detta fält påverkar "crd"-fältens betydelse.
Om "delta" är true kommer alla förutom den första koordinatpunkten representera delta-skillnaden mellan nuvarande koordinatpunkt och föregående. Den första koordinatpunkten representerar alltså en riktig koordinat medan följande sammanhängade "crd"-fält representerar ett deltavärde.
Om "delta" är false representerar varje sammanhängade "crd"-fält en koordinat.

crd

Integer

Representerar longitud, latitud eller altitud. Altitud representeras alltid som 0 på grund av att vi inte stödjer altitud än. Longitud och latitud kan representeras som ett heltal där sifforna efter de två första är decimaler. Se "dim"-fältets och "delta"-fältets dokumentation för hur flera "crd"-fält utgör en koordinat.

Exempel hur man använder walk parametrarna

https://api.resrobot.se/trip?key=<API NYCKEL>&time=07:00&date=2017-08-10&originCoordLat=58.3867 &originCoordLong=12.26697 &destId=740000241&lang=sv&passlist=0 &originWalk=1,0,1000 &destWalk=1,0,1000

Xsd-tjänst

Xsd-tjänsten kan användas för att hämta ut en xsd-beskrivning av Sök Resa. Xsd beskrivningen innehåller fält (markerade optional) som inte används idag, men som inkluderas i framtiden då data lir tillgängligt.

Url: https://api.resrobot.se/xsd?hafasRestTrip.xsd

Kodexempel

curl -X GET -H "Cache-Control: no-cache" \ "https://api.resrobot.se/v2/trip?key=NYCKEL&originId=740000001&destId=740000002&format=json"

import java.io.BufferedReader; import java.io.IOException; import java.io.InputStreamReader; import java.net.HttpURLConnection; import java.net.MalformedURLException; import java.net.URL; public class TestMain { public static void main(String[] args) throws Exception { try { URL url = new URL("https://api.resrobot.se/v2/trip?key=NYCKEL& originId = 740000001 & amp; destId = 740000002 & amp; format = json "); HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection(); conn.setRequestMethod("GET"); conn.setRequestProperty("Accept", "application/json"); if (conn.getResponseCode() != 200) { throw new RuntimeException("Failed : HTTP error code : " + conn.getResponseCode()); } BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader((conn.getInputStream()))); String output; System.out.println("Output from Server .... \n"); while ((output = br.readLine()) != null) { System.out.println(output); } conn.disconnect(); } catch (MalformedURLException e) { e.printStackTrace(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } }

var url = "https://api.resrobot.se/v2/trip?" + "key=NYCKEL& originId = 740000001 & amp; destId = 740000002 & amp; format = json " var settings = { " async ": true, " crossDomain ": true, " url ": url, " method ": " GET ", " headers ": { " cache - control ": " no - cache " } } $.ajax(settings).done(function (response) { console.log(response); });

import http.client conn = http.client.HTTPSConnection("api.resrobot.se") headers = { 'cache-control': "no-cache" } conn.request("GET", "/v2/trip?key=NYCKEL& originId = 740000001 & amp; destId = 740000002 & amp; format = json ", headers=headers) res = conn.getresponse() data = res.read() print(data.decode(" utf - 8 "))