Alla parametervärden måste vara i formaterade med teckenkodningen UTF–8 och alla APIets svar är i UTF–8 format. Dessutom måste alla parametervärden vara URL-encodade.

Exempel

Vill man söka efter resor från Stockholm till Örebro med FindLocation så måste både värdet för to och from parametrarna (och alla andra parametrar) vara URL-encodade. Stockholm URL-encodat blir Stockholm, och Örebro blir %C3%96rebro. Som synes är detta extra viktigt i namn som använder ÅÄÖ.

Hela anropet blir:

https://api.trafiklab.se/samtrafiken/resrobot/FindLocation.json?apiVersion=2.1&from=Stockholm&to=%C3%96rebro&coordSys=WGS84&key=[din API-nyckel]

Encodingbugg

Det finns en känd bugg som resulterar i att API-svarets header ibland anger att svaret är formaterat med ISO–8859–1. Detta är inkorrekt, det är alltid UTF–8. Detta går att hantera genom att ignorera denna header (“force UTF–8” kallas det i många programmeringsspråk)