(*** Felhantering/Folkoder är under ubyggnad ***)

Om något går fel så kommer APIet att returnera ett felmeddelande. Ett eventuellt felsvar har en egen struktur (i JSON eller XML, precis som alla andra svar)

Namn Typ (i JSON) Beskrivning Exempel
(root) Object    
(root) > errors Object    
(root) > errors > error Object    
… > error > errorcode Integer Felkod enligt tabellen nedan 3020
… > errordescription String Beskrivning av felet enligt tabellen nedan “Not authorized”
Felkod HTTP Status Namn Beskrivning Metoder
3000 400 General Error   Alla
3005 400 Mandatory parameter is missing Det saknas en obligatorisk parameter i anropet Alla
3010 401 Invalid username or password En felaktig API-nyckel angiven i key parametern Alla
3020 403 Not authorized En felaktig API-nyckel angiven i key parametern Alla
4010 400 Unknown coordinate system Parametern coordSys har något annat värde än RT90 eller WGS84. Search, FindLocation och StationsInZone
4020 400 Invalid coordinate En parameter med en X- eller Y-koordinat har ett ogiltigt värde Search, FindLocation och StationsInZone
4030 400 Invalid radius Parametern radius har ett ogiltigt värde. Ska vara ett heltal, tex “100”. StationsInZone
4040 400 Invalid date Parametern date har ett ogiltigt värde. Ska vara i formatet YYYY-MM-DD, tex 2015–01–25. Search
4050 400 Invalid time Parametern time har ett ogiltigt värde. Ska vara i formatet HH:mm, tex 19:05. Search
4060 400 Invalid date or time Antingen parametern date eller parametern time har ett ogiltigt värde. Search
4070 400 Invalid boolean value En booleanparameter (tex arrival) har ett annat värde än “true” eller “false”. Search
4080 400 Invalid searchtype Parametern searchType har ett ogiltigt värde, endast F, T och B är giltiga. Search
4090 400 Invalid location id Någon av parametrarna fromId och/eller toId har ett ogiltigt värde. Det måste vara ett giltigt locationId som kan fås via någon av Search, FindLocation och StationsInZone metoderna. Search
4100 400 Invalid value for walking speed Ogiltigt värde för parametern walkSpeed. Det måste vara ett heltal eller decimaltal. Är det ett decimaltal så måste decimaltecknet vara en punkt och inte ett komma, dvs “1.75” istället för “1,75”. Search
4120 400 Parameter from or to is too short Parametrarna from och/eller to är för kort, det måste vara 2 tecken långt. FindLocation