ResRobot Sök Resa APIet och Resrobot Stolptidtabell APIet stödjer två olika koordinatsystem, RT90 och WGS84, i Search, FindLocation,StationsInZone och GetDepartures metoderna.

RT90

Detta är ett koordinatsystem unikt för Sverige och används ofta i svenska datakällor, tex från Lantmäteriet. Ibland kallas det även för Rikets nät eller the Swedish Grid.

Läs mer om RT90 på Wikipedia.

WGS84

Detta är ett internationellt koordinatsystem som ofta används i internationella datakällor som tex OpenStreetMap och Google Maps. Kommer koordinaterna från en internationell tjänst eller datakälla så är det troligtvis i WGS84.

Läs mer om WGS84 på Wikipedia.

Använda koordinatsystem i APIet

Genom att använda parametern coordSys i någon av metoderna Search, FindLocation eller StationsInZone så anger man både vilket koordinatsystem som används i anropet och i svaret. Det går inte att blanda koordinatsystem i ett anrop, antingen är alla anropsparametrar i RT90 format eller i WGS84 format.

Exempel med RT90

GET https://api.trafiklab.se/samtrafiken/resrobot/StationsInZone.json?apiVersion=2.1&centerX=1271567&centerY=6404850&radius=1000&coordSys=RT90key=[din API-nyckel]

Med coordSys=RT90 så anges att centerX och centerY parametrarna är i RT90-format. För varje station som StationsInZone returnerar så har de koordinater i RT90.

Exempel med WGS84

GET https://api.trafiklab.se/samtrafiken/resrobot/Search.xml?key=[din API-nyckel]&from=Mörrum+gatan+1&to=Stockholm&fromX=14.749874&fromY=56.193701& toX=18.058405&toY=59.329938&coordSys=WGS84&apiVersion=2.1

Med coordSys=WGS84 så anges att fromX, fromY, toX och toY har koordinater i WGS84-format. Alla positioner i de resor som Searchmetoden returnerar så har de koordinater i WGS84.