Med detta API kan du få fram avgångsstider för en viss hållplats eller station i Sverige.

I Avgående Trafik API är informationen för SL (undantaget tunnelbanan), Västtrafik, Skånetrafiken och Trafikverket är information i realtid, dvs baserad på den aktuella situationen i trafiken. För Trafikverket gäller det alla operatörer med undantag av Arlanda Express. För övrig trafik baseras informationen på planerade tidtabeller.

I undantagsfall, kan det vara svårt att matcha realtidsinformationen som kommer från ett system med tidtabellsdata som kommer från ett annat system om namn, id, turnummer, m.m. är olika eller saknas helt i respektive system. Om det inte går att matcha en ankomst från olika system kan det finnas multipla poster i svaret.

Det kan även bli så att matchningen misslyckas om avgångstiden enligt tidtabellen redan passerats vilket medför att det saknas tidtabellsdata för realtidsinformationen att matcha med.

Om matchningen misslyckas kommer svaret som generas från Realtidssystemet att sakna information i följande fält (data som tas från tidtabellssvaret vid matchning):

 • Stop id
 • Stops (innehåller bara avgångshållplats avgångstid och inga mellanliggande hållplatser)
 • catOutL

 

URL

https://api.resrobot.se/v2/departureBoard?Parametrar

Exempel

https://api.resrobot.se/v2/departureBoard?key=<DIN NYCKEL>&id=<HÅLLPLATSID>&maxJourneys=<MAX ANTAL SVAR>

Format

Json eller xml enligt ändelse till serviceanropet. Xml är default.

Parametrar

Namn

Datatyp

Obligatorisk

Beskrivning

key

String

Ja

Din API nyckel.

id

String

Ja

Id för hållplatsen. Detta id kan erhållas från Platsuppslag eller Närliggande Hållplats APIet. 

Notera att svaret även kan returnera avgångar från närliggande hållplatser om det finns en gånglänk definerad.

direction

String

Nej

Filtrerar svar på hållplats som färdmedlet går mot. Ange rikshållplatsid.

date

Date

Nej

YYYY-MM-DD Exempel date=2017-12-20, default idag

time

String

Nej

HH:MM, Exempel time=19:05, default nu

maxJourneys

Integer

Nej

Minimerar antalet svar i anropet. Default 20 svar

operators

String

Nej

Filtrerar svaret på operatör/-er

Exempel: operators=275,287

(275=SL, 287=Arlanda Express)

products

Integer

Nej

Filtrerar svaret på produktsnivå

Anger trafikslag som trafikerar hållplatsen, summerar ihop om fler än ett. Möjliga värden:

2 - Snabbtåg, Expresståg, Arlanda Express

4 - Regionaltåg, InterCitytåg

8 - Expressbuss, Flygbussar

16 - Lokaltåg, Pågatåg, Öresundståg

32 - Tunnelbana

64 – Spårvagn

128 – Buss

256 – Färja, Utrikes Färja

512 - Taxi

(inte en fullständig lista)

Exempel: 6 = 2 (Snabbtåg, Expresståg, Arlanda Express) + 4 (Regionaltåg, InterCitytåg)

passlist

Integer

Nej

Om passlist = 0 erhålles inga mellanliggande hållplatser i svaret

lang

String

Nej

Språk (sv/en/de), default sv. Påverkar språket i bl.a. felmeddelanden.

format

String

Nej

Ett andra sätt att välja svarsformat.

Möjliga val: json, xml

Default=xml

jsonpCallback

String

Nej

Namn på javascript-funktion som tar emot svarsdatat

 

Resultat

Svarsdata – Avgående Trafik

XML

<DepartureBoard
  xmlns="hafas_rest_v1">
  <Departure direction="G&#xF6;teborg Centralstation" name="Express 2029" transportNumber="2029" transportCategory="JEX" type="S" stopid="740000001" stopExtId="740000001" stop="Stockholm Centralstation" date="2017-08-23" time="10:36:00" rtDate="2017-08-23" rtTime="11:55:00" rtTrack="10">
    <Product catCode="1" catOutL="Express" catOutS="JEX" name="Express 2029" num="2029" operator="MTR Express" operatorCode="812" operatorUrl="http://mtrexpress.se"/>
    <Stops>
      <Stop depDate="2017-08-23" depTime="10:36:00" rtDepDate="2017-08-23" rtDepTime="11:55:00" rtDepTrack="10" routeIdx="0" name="Stockholm Centralstation" id="740000001" extId="740000001" lon="18.058151" lat="59.330136"/>
      <Stop arrDate="2017-08-23" arrTime="12:41:00" routeIdx="2" name="Sk&#xF6;vde Centralstation" id="740000008" extId="740000008" lon="13.853195" lat="58.390898"/>
      <Stop arrDate="2017-08-23" arrTime="13:13:00" routeIdx="3" name="Herrljunga station" id="740000040" extId="740000040" lon="13.021279" lat="58.079188"/>
      <Stop arrDate="2017-08-23" arrTime="13:55:00" routeIdx="4" name="G&#xF6;teborg Centralstation" id="740000002" extId="740000002" lon="11.973479" lat="57.708895"/>
    </Stops>
  </Departure>
  <Departure direction="Hallsberg station" name="Regional T&#xE5;g 129" transportNumber="129" transportCategory="JRE" type="S" stopid="740000001" stopExtId="740000001" stop="Stockholm Centralstation" date="2017-08-23" time="10:40:00" rtDate="2017-08-23" rtTime="11:55:00" rtTrack="8">
    <Product catCode="2" catOutL="Regional T&#xE5;g" catOutS="JRE" name="Regional T&#xE5;g 129" num="129" operator="SJ" operatorCode="74" operatorUrl="http://www.sj.se"/>
    <Stops>
      <Stop depDate="2017-08-23" depTime="10:40:00" rtDepDate="2017-08-23" rtDepTime="11:55:00" rtDepTrack="8" routeIdx="0" name="Stockholm Centralstation" id="740000001" extId="740000001" lon="18.058151" lat="59.330136"/>
      <Stop arrDate="2017-08-23" arrTime="10:50:00" routeIdx="1" name="Flemingsberg station (Huddinge kn)" id="740000031" extId="740000031" lon="17.945678" lat="59.217959"/>
      <Stop arrDate="2017-08-23" arrTime="11:01:00" routeIdx="2" name="S&#xF6;dert&#xE4;lje Syd station" id="740000055" extId="740000055" lon="17.645367" lat="59.162415"/>
      <Stop arrDate="2017-08-23" arrTime="11:15:00" routeIdx="3" name="Gnesta station" id="740000694" extId="740000694" lon="17.31166" lat="59.048711"/>
      <Stop arrDate="2017-08-23" arrTime="11:36:00" routeIdx="4" name="Flen station" id="740000288" extId="740000288" lon="16.588918" lat="59.057295"/>
      <Stop arrDate="2017-08-23" arrTime="11:48:00" routeIdx="5" name="Katrineholm Centralstation" id="740000166" extId="740000166" lon="16.208324" lat="58.996591"/>
      <Stop arrDate="2017-08-23" arrTime="12:00:00" routeIdx="6" name="Ving&#xE5;ker station" id="740000839" extId="740000839" lon="15.874078" lat="59.042184"/>
      <Stop arrDate="2017-08-23" arrTime="12:21:00" routeIdx="7" name="Hallsberg station" id="740000077" extId="740000077" lon="15.110382" lat="59.067102"/>
    </Stops>
  </Departure>
  <Departure direction="Karlstad Centralstation" name="Snabbt&#xE5;g 631" transportNumber="631" transportCategory="JST" type="S" stopid="740000001" stopExtId="740000001" stop="Stockholm Centralstation" date="2017-08-23" time="11:06:00" rtDate="2017-08-23" rtTime="12:00:00" rtTrack="10">
    <Product catCode="1" catOutL="Snabbt&#xE5;g" catOutS="JST" name="Snabbt&#xE5;g 631" num="631" operator="SJ" operatorCode="74" operatorUrl="http://www.sj.se"/>
    <Stops>
      <Stop depDate="2017-08-23" depTime="11:06:00" rtDepDate="2017-08-23" rtDepTime="12:00:00" rtDepTrack="10" routeIdx="0" name="Stockholm Centralstation" id="740000001" extId="740000001" lon="18.058151" lat="59.330136"/>
      <Stop arrDate="2017-08-23" arrTime="12:00:00" routeIdx="2" name="Katrineholm Centralstation" id="740000166" extId="740000166" lon="16.208324" lat="58.996591"/>
      <Stop arrDate="2017-08-23" arrTime="12:26:00" routeIdx="3" name="Hallsberg station" id="740000077" extId="740000077" lon="15.110382" lat="59.067102"/>
      <Stop arrDate="2017-08-23" arrTime="12:55:00" routeIdx="4" name="Degerfors station" id="740000129" extId="740000129" lon="14.43984" lat="59.229133"/>
      <Stop arrDate="2017-08-23" arrTime="13:08:00" routeIdx="5" name="Kristinehamn station" id="740000222" extId="740000222" lon="14.108291" lat="59.316499"/>
      <Stop arrDate="2017-08-23" arrTime="13:28:00" routeIdx="6" name="Karlstad Centralstation" id="740000070" extId="740000070" lon="13.498993" lat="59.378102"/>
    </Stops>
  </Departure>
</DepartureBoard>

JSON

{
 "Departure": [
  {
   "Product": {
    "name": "Express 2029",
    "num": "2029",
    "catCode": "1",
    "catOutS": "JEX",
    "catOutL": "Express",
    "operatorCode": "812",
    "operator": "MTR Express",
    "operatorUrl": "http://mtrexpress.se"
   },
   "Stops": {
    "Stop": [
     {
      "name": "Stockholm Centralstation",
      "id": "740000001",
      "extId": "740000001",
      "routeIdx": 0,
      "lon": 18.058151,
      "lat": 59.330136,
      "depTime": "10:36:00",
      "depDate": "2017-08-23",
      "rtDepTime": "11:55:00",
      "rtDepDate": "2017-08-23",
      "rtDepTrack": "10"
     },
     {
      "name": "Skövde Centralstation",
      "id": "740000008",
      "extId": "740000008",
      "routeIdx": 2,
      "lon": 13.853195,
      "lat": 58.390898,
      "arrTime": "12:41:00",
      "arrDate": "2017-08-23"
     },
     {
      "name": "Herrljunga station",
      "id": "740000040",
      "extId": "740000040",
      "routeIdx": 3,
      "lon": 13.021279,
      "lat": 58.079188,
      "arrTime": "13:13:00",
      "arrDate": "2017-08-23"
     },
     {
      "name": "Göteborg Centralstation",
      "id": "740000002",
      "extId": "740000002",
      "routeIdx": 4,
      "lon": 11.973479,
      "lat": 57.708895,
      "arrTime": "13:55:00",
      "arrDate": "2017-08-23"
     }
    ]
   },
   "name": "Express 2029",
   "type": "S",
   "stop": "Stockholm Centralstation",
   "stopid": "740000001",
   "stopExtId": "740000001",
   "time": "10:36:00",
   "date": "2017-08-23",
   "rtTime": "11:55:00",
   "rtDate": "2017-08-23",
   "rtTrack": "10",
   "direction": "Göteborg Centralstation",
   "transportNumber": "2029",
   "transportCategory": "JEX"
  },
  {
   "Product": {
    "name": "Regional Tåg 129",
    "num": "129",
    "catCode": "2",
    "catOutS": "JRE",
    "catOutL": "Regional Tåg",
    "operatorCode": "74",
    "operator": "SJ",
    "operatorUrl": "http://www.sj.se"
   },
   "Stops": {
    "Stop": [
     {
      "name": "Stockholm Centralstation",
      "id": "740000001",
      "extId": "740000001",
      "routeIdx": 0,
      "lon": 18.058151,
      "lat": 59.330136,
      "depTime": "10:40:00",
      "depDate": "2017-08-23",
      "rtDepTime": "11:55:00",
      "rtDepDate": "2017-08-23",
      "rtDepTrack": "8"
     },
     {
      "name": "Flemingsberg station (Huddinge kn)",
      "id": "740000031",
      "extId": "740000031",
      "routeIdx": 1,
      "lon": 17.945678,
      "lat": 59.217959,
      "arrTime": "10:50:00",
      "arrDate": "2017-08-23"
     },
     {
      "name": "Södertälje Syd station",
      "id": "740000055",
      "extId": "740000055",
      "routeIdx": 2,
      "lon": 17.645367,
      "lat": 59.162415,
      "arrTime": "11:01:00",
      "arrDate": "2017-08-23"
     },
     {
      "name": "Gnesta station",
      "id": "740000694",
      "extId": "740000694",
      "routeIdx": 3,
      "lon": 17.31166,
      "lat": 59.048711,
      "arrTime": "11:15:00",
      "arrDate": "2017-08-23"
     },
     {
      "name": "Flen station",
      "id": "740000288",
      "extId": "740000288",
      "routeIdx": 4,
      "lon": 16.588918,
      "lat": 59.057295,
      "arrTime": "11:36:00",
      "arrDate": "2017-08-23"
     },
     {
      "name": "Katrineholm Centralstation",
      "id": "740000166",
      "extId": "740000166",
      "routeIdx": 5,
      "lon": 16.208324,
      "lat": 58.996591,
      "arrTime": "11:48:00",
      "arrDate": "2017-08-23"
     },
     {
      "name": "Vingåker station",
      "id": "740000839",
      "extId": "740000839",
      "routeIdx": 6,
      "lon": 15.874078,
      "lat": 59.042184,
      "arrTime": "12:00:00",
      "arrDate": "2017-08-23"
     },
     {
      "name": "Hallsberg station",
      "id": "740000077",
      "extId": "740000077",
      "routeIdx": 7,
      "lon": 15.110382,
      "lat": 59.067102,
      "arrTime": "12:21:00",
      "arrDate": "2017-08-23"
     }
    ]
   },
   "name": "Regional Tåg 129",
   "type": "S",
   "stop": "Stockholm Centralstation",
   "stopid": "740000001",
   "stopExtId": "740000001",
   "time": "10:40:00",
   "date": "2017-08-23",
   "rtTime": "11:55:00",
   "rtDate": "2017-08-23",
   "rtTrack": "8",
   "direction": "Hallsberg station",
   "transportNumber": "129",
   "transportCategory": "JRE"
  },
  {
   "Product": {
    "name": "Snabbtåg 631",
    "num": "631",
    "catCode": "1",
    "catOutS": "JST",
    "catOutL": "Snabbtåg",
    "operatorCode": "74",
    "operator": "SJ",
    "operatorUrl": "http://www.sj.se"
   },
   "Stops": {
    "Stop": [
     {
      "name": "Stockholm Centralstation",
      "id": "740000001",
      "extId": "740000001",
      "routeIdx": 0,
      "lon": 18.058151,
      "lat": 59.330136,
      "depTime": "11:06:00",
      "depDate": "2017-08-23",
      "rtDepTime": "12:00:00",
      "rtDepDate": "2017-08-23",
      "rtDepTrack": "10"
     },
     {
      "name": "Katrineholm Centralstation",
      "id": "740000166",
      "extId": "740000166",
      "routeIdx": 2,
      "lon": 16.208324,
      "lat": 58.996591,
      "arrTime": "12:00:00",
      "arrDate": "2017-08-23"
     },
     {
      "name": "Hallsberg station",
      "id": "740000077",
      "extId": "740000077",
      "routeIdx": 3,
      "lon": 15.110382,
      "lat": 59.067102,
      "arrTime": "12:26:00",
      "arrDate": "2017-08-23"
     },
     {
      "name": "Degerfors station",
      "id": "740000129",
      "extId": "740000129",
      "routeIdx": 4,
      "lon": 14.43984,
      "lat": 59.229133,
      "arrTime": "12:55:00",
      "arrDate": "2017-08-23"
     },
     {
      "name": "Kristinehamn station",
      "id": "740000222",
      "extId": "740000222",
      "routeIdx": 5,
      "lon": 14.108291,
      "lat": 59.316499,
      "arrTime": "13:08:00",
      "arrDate": "2017-08-23"
     },
     {
      "name": "Karlstad Centralstation",
      "id": "740000070",
      "extId": "740000070",
      "routeIdx": 6,
      "lon": 13.498993,
      "lat": 59.378102,
      "arrTime": "13:28:00",
      "arrDate": "2017-08-23"
     }
    ]
   },
   "name": "Snabbtåg 631",
   "type": "S",
   "stop": "Stockholm Centralstation",
   "stopid": "740000001",
   "stopExtId": "740000001",
   "time": "11:06:00",
   "date": "2017-08-23",
   "rtTime": "12:00:00",
   "rtDate": "2017-08-23",
   "rtTrack": "10",
   "direction": "Karlstad Centralstation",
   "transportNumber": "631",
   "transportCategory": "JST"
  }
 ]
}

departureboard-xsd-graph.png

Namn

Datatyp

Beskrivning

DepartureBoard

Array Departure objects

Lista med de avgångar som hittats. Se ”Departure” nedan.

 

Departure

Object

 

 

rtTime

String

Realtidstid HH:MM:SS format

rtTrack

String

Värdet på spåret (ej pendeltåg SL på Stockholm Central)

rtDepTrack

String

Värdet på spåret (ej pendeltåg SL på Stockholm Central)

rtDate

Datum

Realtidsdatum YY-MM-DD

time

String

Tid på HH:MM:SS format

date

Datum

Datum på YY-MM-DD format

stop

String

Hållplatsnamnet

stopId

String

Internt id för hållplatsen. Detta id används för att söka vidare i Resrobots APIer.

 

Notera: id överensstämmer med extId, men kan komma att ändras i framtiden.

stopExtId

String

Rikshållplatsid

type

String

S=Hållplats

transportNumber

String

Samma som num i Product

Exempel:"19"

transportCategory

String

Kategorikod

Exempel: ”ULT”

name

String

Kategorikod + Linjenummer 

Exempel: ”ULT 19” (Tunnelbana linje 19)

Samma som name i Product

direction

String

Rikshållplatsnamn på slutstationen på delresan (inte samma station som man stiger av på)

Exempel: ”Vällingby T-bana (Stockholm kn)”

Product

Object

 

name

String

Samma som name i Departure

operator

String

Operatörsnamn

Exempel: “SL”,”Skånetrafiken”

num

Integer

Internt Samtrafiken turnummer, unikt per producent Samma som transportNumber i Departure

catOutS

String

Kort Kategorikod

Exempel:

"BLT" (Buss Länstrafik)

”BXB” (Buss Express)

"ULT" (Tunnelbana Länstrafik)

"JAX" (Järnväg Arlanda Express)

"JLT" Järnväg Länstrafik),

"JRE" (Järnväg Regionaltrafik)

"JIC" (Järnväg InterCity),

”JPT” (Järnväg PågaTåg)

”JEX” (Järnväg Express)

”SLT” (Spårvagn Länstrafik)

”FLT” (Färja Länstrafik)

”FUT” (Färja Utrikes)

catOutL

String

Kategorinamn

Exempel: "Buss", "Tåg", "Intercity", "Tunnelbana", "Arlanda Express","Regional","InterCity", ”PågaTåg”

catOutCode

Integer

Kategorikod

Exempel:

1="SnabbTåg", ”Express”, "Arlanda Express"

2="Regional", "InterCity"

3=”Expressbuss”, ”Flygbussar”

4="Tåg", ”PågaTåg”, ”Öresundståg”

5="Tunnelbana"

6=”Spårvagn”  

7="Buss",

8=”Färja”, ”Utrikes Färja”

9="Taxi"

 

Stops

Array

Lista av Stop element

Stop

Object

 

name

String

Namnet på ankomsthållplatsen

arrTime

String

Ankomsttid på HH:MM:SS format

 

arrDate

Date

Ankomsttid på YY-MM-DD format

 

lat

String

Latitud (WGS84, decimal degree), ex 59.293611

lon

String

Longitud (WGS84, decimal degree), ex 18.083056

id

String

Internt id för hållplatsen. Detta id används för att söka vidare i Resrobots APIer.

Notera: Id överensstämmer med extId, men kan komma att ändras i framtiden

extId

String

RikshållplatsId

routeIdx

Integer

Tur-index på hållplatsen (0=första hållplats på turen)

Notera: Filtrering av svarsdata görs internt av Reseplanerare-systemet som innehåller Tidstabellsdatan. Realtidsinformationen matchas in efter att filktering gjorts. Därför fungerar filtreringen dåligt på realtidsinformation och produkter, som operatörer kan förekomma i svaret (i realtisetryn endast) trots man angivet att dessa skall filltreras.

Xsd-tjänst

Xsd-tjänsten kan användas för att hämta ut en xsd-beskrivning av Ankommande Trafik. Xsd beskrivningen innehåller fält (markerade optional) som inte används idag, men som kan inkluderas i framtiden då data finns tillgängligt.

URL

Exempel: https://api.resrobot.se/xsd?hafasRestDepartureBoard.xsd