Alla Trafiklabs APIer är helt gratis att använda. Det betyder tyvärr inte att det är gratis för Trafiklab att erbjuda dessa APIer. För att Trafiklab ska kunna fortsätta att erbjuda gratis trafik-APIer så måste alla som använder APIerna ta sitt ansvar och använda APIerna på ett hänsynsfullt sätt. Man bör alltså inte anropa APIerna när man inte har behov av ny data eller när det inte finns ny data till exempel.

Optimera användarupplevelsen

Hur frekvent Stolptidtabeller APIet anropas bör styras av vilket behov den anropande applikationen har, vilket i sin tur bör styras av vilka krav som finns på den slutgiltiga användarupplevelsen. Gör man exempelvis en skärm med kollektivtrafikavgångar för att visa på ett kontor så finns det antagligen inget behov att hålla den uppdaterad på helger och nätter när ingen är på kontoret. Dessutom bör man kanske göra väldigt frekventa anrop till Stolptidtabeller APIet runt 17-tiden när många lämnar kontoret för att åka hem.

Centralisera anropen

Istället för att anropa Stolptidtabeller APIet ifrån många klienter så bör man anropa APIet från en central server som sedan distribuerar svaret till alla klienter. Har man exempelvis flera skärmar som visar kollektivtrafikavgångar på ett kontor så behöver inte varje skärm individuellt anropa APIet. Detta minskar radikalt på antalet API-anrop som krävs. Ingen trafik, inga API-anrop I stora delar av landet så går ingen kollektivtrafik nattetid, tex mellan 23:00 och 07:00. Då finns det heller ingen anledning att anropa Stolptidtabeller APIet då det bara kommer att returnera samma svar. Detta är enkelt att automatisera. Sluta anropa APIet frekvent så fort nästa avgångs- eller ankomsttid ligger flera timmar in i framtiden. Börja anropa frekvent igen när avgångs- eller ankomsttiden börjar närma sig.

Hämta bara uppdaterad data

Kalla endast Stolptidtabeller APIet när det finns ny data att hämta. Endast data från Västtrafik, Skånetrafiken, Trafikverket och SL (med tunnelbanan som undantag) hämtas i realtid. Övrig data baseras på planerade tidtabeller och måste därmed inte hämtas särskilt frekvent. För att hämta tunnelbanetrafik i Stockholm eller lokal busstrafik i Umeå så räcker ett anrop var 15:e minut eller kanske ännu mer sällan.

Var 3:e minut

Alla nya användare av Stolptidtabeller APIet får tillgång till Bronsnivån som ger 10.000 anrop/månad. Detta motsvarar ett anrop var 3:e minut dygnet runt. Finns det behov att anropa APIet mer frekvent är 3:e minut så räcker Bronsnivån fortfarande väldigt långt om man bara anropar APIet när det finns behov och det finns uppdaterad data att hämta.