ResRobot Stops APIet finns i två något annorlunda versioner - en standarversion och en superversion. I korthet så är superversionen optimerad för att få så uppdaterade och korrekta svar som möjligt för vissa trafikföretag och standardversionen är optimerad för en kort svarstid.

Vilken version ska jag använda?

Börja alltid med att använda standardversionen för alla metoder. Använd superversionen endast om det är viktigare att ha uppdaterad information (inkl. tidtabellsändringar, spårändringar och förseningar) än att ha så kort svarstid som möjligt

Använd endast superversionen då data från Trafikverket, SL, Skånetrafiken eller Västtrafik används. Det är nämligen endast för dessa trafikföretag uppdaterad data hämtas vid behov.

Standardversion

Med standardversionerna så hämtar ResRobot löpande information från en lång lista trafikföretag och lagrar denna information i sin egen databas. När APIet anropas så returnerar ResRobot data från sin databas. Detta gör att svarstiden blir kort, men att den data som returneras inte alltid har uppdaterats med den senaste informationen. Ett exempel är om det sker en spårändring för en avgång så reflekteras inte detta i standardversionen. Data i standardversionen uppdateras ungefär en gång per vecka.

Superversion

Om superversionena anropas så kommer ResRobot i sin tur att anropa anslutna trafikbolag för den senaste informationen. Detta tar längre tid eftersom ResRobot måste få svar från trafikbolagen innan ett API-svar returneras, fördelen är att det är den mest uppdaterade informationen som returneras. Endast ett fåtal trafikbolag är anslutna, nämligen…

  • Trafikverket
  • SL
  • Skånetrafiken
  • Västtrafik

För alla andra bolag så uppför sig superversionen precis som standardversionen, dvs hämtar data från ResRobots databas.