API:et SL Reseplanerare 2 kommer att stängas och ersättas av SL Reseplanerare 3.

Sök resor med SL och Waxholmsbolaget från och till hållplats, koordinater eller adress. Relevant störningsinformation och realtidsinformation inkluderas i reseförslagen.

Viktig information

Ändringar i SL:s zoner och priser den 9 januari, 2017.

Den 9 januari kommer zonerna i SL-trafiken tas bort, priserna justeras och priskategorierna kommer att få nya namn. Zonerna A, B och C försvinner och hela länet kallas istället för zon SL. Denna ”zon” omfattar hela det område där SL:s biljett gäller.

Zonerna tas bort

Gentemot kund kommer SL inte längre kommunicera begreppet zon. Begreppet kupong kommer också helt tas bort.

Att zonerna tas bort innebär att alla enkelbiljetter kostar lika mycket oavsett hur långt man åker. Alla SL-enkelbiljetter kommer att gälla i 75 minuter.

Nya priser

Enkelbiljett gilitg i 75 minuter Vuxen Pensionär, student, ungdom
Köpt med reskassa 30 kr 20 kr
Övriga försäljningsställen 43 kr 29 kr
Konduktör på Djurgårds- och Roslagsbanan 60 kr 40 kr

Nya priskategorier

Helt pris byter namn till Vuxen. Reducerat pris byter namn till Pensionär, student, ungdom.

Studenter kommer alltså att kunna köpa enkelbiljetter med rabatt från den 9 januari.

Mer information om de nya priserna och zonförändringen den 9 januari hittar du på sl.se.

Nya SMS-koder

Den här ändringen innebär också att koderna för sms-biljetter ändras. Biljetter för vuxna kommer att ha koden ”VUX” och biljetter för pensionär, student, ungdom kommer att ha koden ”RAB”.

API

Reseplaneraren tar emot ISO-8859-1 encodad input. Förutom rätt encoding i anropet måste strängen även url encodas. Med ISO-8859-1 teckenencoding och url encoding av tecknen så blir t.ex. ä = %E4, å =%E5, ö = %f6 och mellanslag %20.

API Nyckel

Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API nyckel får man genom att skapa ett projekt som använder detta API. Mer om hur du skapar och använder API nycklar hittar du här. För att få en API nyckel så måste man godkänna APIets licensvillkor. Det finns vissa begränsningar på antalet anrop per minut och per månad.

Notera: För att få Guld-nivå krävs att man skriver en utförlig beskrivning av projektet på Trafiklab. Projekt som saknar beskrivning kommer att nekas Guld-nivå.

Nivå Max anrop/månad Max anrop/minut
Brons 10 000 30
Silver 500 000 60
Guld Efter behov
Vår målsättning är att alla som vill ha data ska få tillgång till denna, och att det ska förbli kostnadsfritt. Begränsningarna vi har idag är till för att vi vill kunna garantera att vår teknik fungerar till så många så möjligt. Innan vi uppgraderar en tjänst vill vi ha en prognos för hur mycket trafik tjänsten kommer att generera i relation till hur många resenärer som får nytta av informationen. För att få ditt konto uppgraderat, använd uppgraderingsknappen vid din nyckel.