Våra API:er

 • GTFS Sverige

  Viktig information: Detta API kommer att bytas ut mot GTFS Sverige 2 under perioden juni-agusti, 2016. Den 30 agusti, 2016 släcks APIet ner.

 • GTFS Sverige 2

  Detta API är Samtrafikens nya GTFS extrakt. Produktionsättning av APIet på Trafiklab planeras till den 1 juni 2016.

 • SL Hållplatser och Linjer 2

  Detta dokument är en teknisk dokumentation för hur externa parter kan ta del av SL:s semi-statisk information för samtliga trafikslag

 • SL Närliggande hållplatser

  Med detta API kan du få information om närliggande hållplatser till en försedd plats baserad på lat och long.

 • SL Platsuppslag

  Med detta API kan du få information om en plats genom att skicka in delar av platsens namn.

 • SL Reseplanerare 2

  Med detta API kan du få reseförslag från A till B inom Stockholms län med SLs trafik. I SLs reseplanerare finns även Waxholmsbolagets trafik.

 • SL Trafikläget 2

  Med detta API kan du få information om den aktuella statusen för SLs trafikläge. Detta är information på en övergripande nivå om aktuell status för respektive trafikslag.

 • Trafikverket öppet API

  Med detta API kan du få aktuell trafikinformation från Trafikverket om både tåg- och vägtrafik.