Sedan 2011 har Stockholms stad publicerat öppna data inom flera områden, bland annat inom miljö, gator och parkering, kartor och flygbilder, befolkningsstatistik samt verksamhetsuppgifter och användarundersökningar

https://open.stockholm.se/