SL Stop lookup v1.0 (Platsuppslag)

Beskrivning

Med detta API kan du få information om en plats genom att skicka in delar av platsens namn. Du kan välja mellan att bara söka efter hållplatsområden eller hållplatser, adresser och platser.

SL will replace this API with a new, similar API in the near future. The documentation for the current API has therefore not been translated for the new Trafiklab website.

URL

https://api.sl.se/api2/typeahead.<FORMAT>?key=<DIN NYCKEL>&searchstring=<SÖKORD>&stationsonly=<ENDAST STATIONER>&maxresults<MAX ANTAL SVAR>

API-nyckelnivåer

NivåMax anrop/minutMax anrop/månad
Brons3010 000
Silver60100 000
GuldEfter behov

Format

Json eller xml enligt ändelse till serviceanropet.

Parametrar

NamnDatatypTvingandeBeskrivning
KeyStringJaDin API nyckel.
SearchStringStringJaSöksträngen. (Max 20 tecken)
StationsOnlyBooleanNejOm ”True” returneras endast hållplatser. True = default.
MaxResultsIntegerNejMaximalt antal resultat som önskas. 10 är default, det går inte att få mer än 50.
typeStringNejTypfilter för platser:
  • S: sök efter endast stationer
  • P: Sök efter endast POI
  • A: Sök endast efter adresser
  • SP: Sök efter stationer och POI
  • SA: Sök endas efter stationer och Adresser
  • AP: Sök endast på adresser och POI
  • ALL: adresser, stationer och POI

Resultat

Svarsstruktur

NamnDatatypBeskrivning
StatusCodeIntegerInnehåller statuskod för det eventuella meddelandet.
MessageStringInnehåller eventuellt anropsrelaterade meddelanden som t.ex. felmeddelanden. Se ”Felmeddelanden” nedan.
ExecutionTimeLongAnger hur lång tid (i ms) det tog för servern att generera svaret.
ResponseDataSitesInnehåller själva svarsdata från tjänsten. Se ”Svarsdata” nedan.

Svarsdata

NamnDatatypBeskrivning
SitesListLista med de platser som hittats. Se ”Site” nedan.

Site

NamnDatatypBeskrivning
NameStringNamnet på platsen.
SiteIdIntegerId för hållplatsområde.
TypeStringTyp av plats: ”Station”, ”Address” eller ”Poi” (Point of interest).
XStringX-koordinat för placering.
YStringY-koordinat för placering.

Felmeddelanden

Än så länge finns inga felmeddelanden.

Support

Räcker inte dokumentationen så sök gärna bland alla de hundratals inlägg som finns på vårt supportforum. Det är troligt att någon redan har hittat och löst samma problem som du har.

Hittar du fortfarande inte svar på din fråga så skriv ett eget inlägg på forumet så hjälper vi dig.