Dataformat

 XML eller JSON, anges via suffix eller Accept header. Defaultformatet är XML om inget annat anges. Trafikverket TrainInfo API har inget stöd för SOAP.

Om något värde saknas i svaret returneras inte detta element i svaret (d.v.s. ex. returneras inte elementet InstalltFran om det inte finns några inställda stopp för resan).

API Nyckel

Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API nyckel får man genom att skapa ett projekt som använder detta API. Mer om hur du skapar och använder API nycklar hittar du här. För att få en API nyckel så måste man godkänna APIets licensvillkor.

Det finns vissa begränsningar på antalet anrop per minut och per månad.

Nivå Max anrop/månad Max anrop/minut
Brons 10 000 30
Silver 100 000 60
Guld Efter behov
Vår målsättning är att alla som vill ha data ska få tillgång till denna, och att det ska förbli kostnadsfritt. Begränsningarna vi har idag är till för att vi vill kunna garantera att vår teknik fungerar till så många så möjligt. Innan vi uppgraderar en tjänst vill vi ha en prognos för hur mycket trafik tjänsten kommer att generera i relation till hur många resenärer som får nytta av informationen. För att få ditt konto uppgraderat, skicka ett e-post till konto@trafiklab.se och berätta på vad du tänkt göra och hur din tjänst gör det lättare att resa kollektivt.

  Metoder

  • messages - hämtar samtliga tågtrafikmeddelanden, ex. banarbete, tågfel eller anläggningsfel 
  • stations - hämtar samtliga stationer i Sverige.
  • traffic - hämtar samtlig aktuell tidtabellsinformation, ex. information om tåg på trafikplatser (stationer, hållplatser). Varje post motsvarar ett visst tåg vid en viss trafikplats.

Koordinatsystem

Koordinatsystemet i TrainInfo är SWEREF99 och eftersom många plattformar använder WGS84 kan en konvertering mellan dessa system behöva göra. Läs mer om hur sådan konvetering kan göras. 

Felmeddelanden

I det fall ett fel uppstår returneras en http-statuskod som indikerar vilken typ av fel som uppstått. Om felet uppstått i det bakomliggande systemet hos Trafikverket returneras dessutom en XML-struktur med mer utförlig information om felet:

Requesthttps://api.trafiklab.se/trafikverket/trainexport/stations?prognostisering=tru&key=[YOUR API KEY]

Response:

[gist:3948395]