Beskrivning

Restidskartan är ett försök att visualisera information om kollektivtrafiken på ett nytt sätt. På kartan kan man enkelt se hur långt borta tidsmässigt olika platser ligger. Detta görs genom att beräkna de kortaste resvägarna från ett plats till alla platser.

Kartan har många möjliga användningsområden. Även om kartan har en viss funktion som sådan, är huvudpoängen möjligheten att enkelt utveckla nya tjänster som kopplar ihop restidsinformation med annan typ av information. Möjliga informationskällor är bl.a. bostadspriser, demografisk information, arbetsplatser och all annan typ av geokodad information.

Kartan är baserad på OpenTripPlanner Analyst, som är open source och därför kan enkelt implementeras för andra projekt. Andra informationskällor förutom Trafiklabs GTFS-filer är OpenStreetMap.

Skärmdumpar

Kommentarer

New

Just follow some easy methods guided by trained Facebook executives to disable your Facebook Account in a short time. Make quick approach to them through Facebook Number which is operational 24 hours to help you out. Your entire issues will get solved ranging from create Account in your iPhone to reset password, manage profile, set privacy settings and a lot more. https://www.gmailphone-number.com/facebook-phone-number.html

New

Do you want to hide your timeline from friends? Are you using Facebook app in your Android phone and need help to hide timeline from Friends? Get help from qualified team Facebook at Facebook NumberThey have come up with utmost solutions for a range of Facebook concerned activities and blunders.  Interact with them at any hours for any sorts of help. https://www.googlehome-page.com/facebook-customer-service-number/

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Länkar

Taggar

Deltagare