De flesta APIer på trafiklab kan returnera antingen data i antingen XML eller JSON format.

Ange format via URL suffix

Det enklaste sättet att fråga efter ett visst format är att ange det som ett suffix i URLen som används för att göra API anropet, tex så ber du ResRobot - Sök Resa's search om JSON så här

https://api.trafiklab.se/samtrafiken/resrobot/Search.json?apiVersion=2.1&fromId=7400044&toId=7400001&key=[din API-nyckel]

och om XML så här

https://api.trafiklab.se/samtrafiken/resrobot/Search.xml?apiVersion=2.1&fromId=7400044&toId=7400001&key=[din API-nyckel]

Anropar ett API utan att ange ett suffix så returneras APIets default format, oftast XML.

Ange format via Accept headern

Det går även att använda HTTP headern Accept istället för URL suffix. Sätt Accept headern till "application/json" för att få data i JSON format eller "application/xml" för XML. Om du anger Accept headern till "application/*" eller "*/*" så returneras APIets format, oftast XML. Notera att om suffix är satt så är det alltid suffixet som gäller oavsett vad Accept headern är satt till. Detta innebär att om du vill använda Accept headern till SLs Trafiken just nu API så ska du kalla på APIet utan suffix så här https://api.trafiklab.se/sl/trafikenjustnu?key=<DIN API NYCKEL>

SOAP returnerar endast XML

De APIer som har en SOAP Web Service version endast returnerar XML när de kallas via SOAP. JSON är endast tillgängligt när REST används.