SL Reseplanerare 2 kommer inte att stängas 2018-01-31. Beslut har tagits att skjuta på utfasningen av SL Reseplanerare 2 minst 2 månader. Vi återkommer med ett mer exakt datum i januari.