Dokumentation SL Reseplanerare 2

Med detta API kan du få reseförslag från A till B inom Stockholms län med SLs trafik. I SLs reseplanerare finns även Waxholmsbolagets trafik. APIet kan användas för att beräkna reseförslag mellan valfri kombination av position och/eller stoppställe. APIet returnerar reseförslag från ”bästa matchning” av det som läggs in.

Reseplaneraren tar emot ISO-8859-1 encodad input. Förutom rätt encoding i anropet måste strängen även url encodas. Med ISO-8859-1 teckenencoding och url encoding av tecknen så blir t.ex. ä = %E4, å =%E5, ö = %f6 och mellanslag %20.

I reseplaneraren finns det fyra olika funktioner som kan anropas:

  • Trip: Räknar ut en resa från en startpunkt till en destination. Dessa kan vara stations-id eller koordinater baserade på adresser eller ”intressepunkter.
  • JourneyDetail: Returnerar detaljerad information om en del av en resa med ett fordon. Den returnerar en lista på alla stop/stationer inklusive alla ankomst- och avgångstider med realtidsdata(om det finns tillgängligt).
  • Geometry: Returnerar en linje med WGS84 koordinater som kan användas för att rita ut en resa på en karta.
  • XSD: Returnerar en xsd för ovanstående service-svar.

URL

Trip:

http://api.sl.se/api2/TravelplannerV2/trip.<FORMAT>?key=<DIN API NYCKEL>&parametrar

Journey detail:

http://api.sl.se/api2/TravelplannerV2/journeydetail.<FORMAT>?key=<DIN API NYCKEL>&<referensparameter>

Geometry:

http://api.sl.se/api2/TravelplannerV2/geometry.<FORMAT>?key=<DIN API NYCKEL>&<referensparameter>

XSD:

http://api.sl.se/api2/TravelplannerV2/xsd.xml?key=<DIN API NYCKEL>&xsdname=<xsd-namn>

 

Format

Json eller xml enligt ändelse till serviceanropet.

Trip

Parametrar

Namn

Beskrivning

Kommentar

lang

Språk (sv/en)

Språk i svar, default sv

date

YYYY-MM-DD

Datum. Exempel 2014-08-23. date=2014-08-23. Default idag.

time

HH:MM

Tid. Exempel time=19:06. Default nu.

searchForArrival

(0/1)

Som standard/default söker man efter tiden som man vill att resan skall avgå. Genom att sätta searchForArrival=1, så söker man istället resor baserat på tiden man vill komma fram. Default=0.

numChg

(nummer)

Begränsa antalet byten. Default obegränsad

minChgTime

(minuter)

Minimum bytestid

originId

Startpunkt (id)

Kan antingen vara siteid eller ett alias, site eller akronym. Exempel: 300109000, 9000, CST

originCoordLat, originCoordLong, originCoordName

 Startpunkt (position)

Ett trippel-id baserat på en koordinat och ett namn för utgångspunkten för resan. Detta kommer att hanteras som en adress i resultatet.

Exempel: originCoordLat=59.347754

originCoordLong=17.883724

originCoordName=Blackebergsplan

destId

Destination (id)

Kan antingen vara ett site-id, eller ett alias, site eller akronym.

destCoordLat, destCoordLong, destCoordName

Destination (position)

Ett trippel-id baserat på en koordinat och ett namn för destinationen för resan. Detta kommer att hanteras som en adress i resultatet.

 

viaId

Via station

Id för via-stop (siteId). Exempel: 300109600, 9600

viaStopOver

Via time (minutes)

Tid för via stop. Default=0 betyder att resan kommer att passera via-stoppet.

unsharp

Oskarp sökning (1/0)

Med unsharp=1 kommer svaret innehålla resor från alternative stop-platser i närheten. Default=0

searchFirstLastTrip

(first/last)

Leta efter den första eller sista resan för dagen. Notera att det här gäller en tidtabellsdag som kan sträcka sig över midnatt.

maxWalkDist

Gångavstånd(meter)

Max gångavstånd får gång till stop-platser.

useTrain, useMetro, useTram, useBus, useFerry, useShip

Exkludera trafiktyper (0/1)

Stäng av trafiktyper som är tillgängliga som default. Exempel: useTrain=0.

lineInc

Inkludera linjer

Inkludera endast dessa linjer I sökning, suffixlinjer stöds inte. Exempel: lineInc=4,1,38

lineExc

Exkludera linjer

Exkludera dessa linjer i sökningen. Suffixlinjer stöds inte.

Exempel: lineExc=4,1,38

numTrips

Antalet resor i resultatet (1-6)

Begränsa antalet returnerade resor. Notera att det här är ett ungefärligt tal. Default=5

encoding

ISO-8859-1, UTF-8

Default är ISO-8859-1. Encoding påverkar svaret och det man skickar in i originCoordName och destCoordName.

realtime

Realtidsdata i resultatet (true/false).

Om det finns realtidsdata och flaggan realtime=true är satt så får man ut extra information i svaret. T.ex. för tider så är det rtTime och rtDate som läggs till. Default=false.

 

Resultat

Sökning efter tidigare eller senare resor

För att söka senare resor, sök med en avgångstid efter den senaste avgångstiden i sökresultaten.

För att söka tidigare resor, gör en sökning för att vara framme senast tidigare än den tidigaste ankomsttiden av förslagen. (searchForArrival=1)

Anmärkningar

I sökresultaten finns olika typer av anmärkningar.

Fasta anmärkningar är inlagda som ”notes”. Fasta anmärkningar är anmärkningar kopplade till avgången i tidtabellen, som tex förhandsbokning på telefon.

<Notes> <Note key="AX" priority="200" routeIdxFrom="1" routeIdxTo="2">Sträckan Bockholmssättra-Högantorp trafikeras endast efter kallelse per telefon 08-400 021 96 senast 1 timme före angiven tid. </Note> </Notes>

Störningsmeddelanden ligger inlagda som ”RTUMessages”.

<RTUMessages> <RTUMessage>Hissen vid uppgång Solna C på Solna station är avstängd pga underhållsarbeten.</RTUMessage> </RTUMessages>

Prisinfo innehåller antingen information om tariffen eller ett meddelande.

<PriceInfo> <TariffMessages> <TariffMessage>Börjar eller slutar resan vid pendeltågsstationen Arlanda C, behövs en passagebiljett för att passera spärren. Biljetten kan du köpa när du påbörjar resan eller när du kommer till Arlanda.</TariffMessage> </TariffMessages> </PriceInfo>

Eller:

<PriceInfo> <TariffZones>ABC</TariffZones> <TariffRemark>4 biljett</TariffRemark> </PriceInfo>

 

Rekommendationen är att visa fasta anmärkningar, prisanmärkningar och störningsmeddelanden på olika sätt för att tydligt visa vad som är en störning och vad som är en information.

Idag kommer all störningsinformation ut med samma prioritet, men det är tänkbart att en framtida version tar med prioriteten.

Realtid

Realtid finns för nuvarande för bussar, pendeltåg, tvärbanan och roslagsbanan.

Realtiden är en prognos, dvs, den är ungefärlig.

Om det finns realtid så anges detta i separata fält. För realtidstider i reseförslaget så läggs ”rtTime” och ”rtDate” till i svaret. De gamla fälten ”time” och ”date” är kvar så att man vet vad det ändrats från/till.

Exempel Destination/Origin i Trip. <Destination name="Fleminggatan" type="ST" id="400110367" lon="18.032837" lat="59.335124" routeIdx="6" time="12:33" date="2014-08-01" rtTime="12:35" rtDate="2014-08-01"/>

I Trip elementet i svarsstrukturen så finns även två nya attribut: ”alternativ” och ”valid” som kan vara true eller false.

”valid”=false indikerar att resan är beräknad att inte vara genomförbar och då ska det komma alternativa resor som markeras med ”alternativ”=true.

I Trip -> Leg elementet så finns ytterligare två attribut: ”cancelled” och ”reachable” som kan vara true eller false.

”cancelled”=true indikerar att en given delresa är inställd.

”reachable”=false indikerar att det är beräknat att man inte hinner nå den delresa där elementet är satt, t.ex. pga försening av föregående delresa. Värt att notera är att det är en beräkning av vad som är rimligt tidsmässigt för att nå delresan. Detta gör att det kommer vara fall där det är teoretiskt möjligt att nå den anslutande delresan endå, t.ex. genom att springa.

Svarsformat

API:et kan returnera både xml och json. Json-innehållet är automatiskt konverterat från xml enligt följande regler:

  • Elementnamn blir objektegenskaper

  • Text (PCDATA) blir en objektegenskap med namnet "$" <a>foo</a> blir { "a": { "$" : "foo" } }

  • Nestlade element blir nestlade egenskaper: <a><b>foo</b><c>foo</c></a> blir { "a": { "b" : { "$": "foo" }, "c": { "$": "foo"} } }

  • Om det finns multipla element med samma namn så översätts det till en json array ex: <a><b>foo1</b><b>foo2</b></a> blir { "a": { "b" : [{"$": foo1" }, {"$": "foo2" }] } }

  • Attributnamn blir objektegenskaper <a atb="foo1">foo2</a> blir { "a": { "atb" : "foo1", "$" : "foo2" } }

 

Följande exempel visar ett svar på anrop till trip i xml och dess motsvarighet i json:

XML:

<TripList xsi:noNamespaceSchemaLocation="hafasRestTrip.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Trip dur="79" chg="2" co2="0.33"> <LegList> <Leg idx="0" name="Gå" type="WALK" dist="649"> <Origin name="Blackebergsplan, Bromma" type="ADR" lon="17.883715" lat="59.347745" time="19:27" date="2014-10-27"/> <Destination name="Islandstorget" type="ST" id="400112174" lon="17.892830" lat="59.345902" time="19:36" date="2014-10-27"/> <GeometryRef ref="type%3DWALK%26startx%3D17883715%26starty%3D59347745%26endx%3D17892830%26endy%3D59345902%26dt%3D2014-10-27T19%3A27%26h%3D2e0b8238ce1bc150420f1990d4d95d0e%26lang%3Dsv%26format%3Dxml%26"/> </Leg> </LegList> </Trip> </TripList>

JSON:

{ "TripList": { "noNamespaceSchemaLocation": "hafasRestTrip.xsd", "Trip": [ { "dur": "79", "chg": "2", "co2": "0.33", "LegList": { "Leg": [ { "idx": "0", "name": "Gå", "type": "WALK", "dist": "649", "Origin": { "name": "Blackebergsplan, Bromma", "type": "ADR", "lon": "17.883715", "lat": "59.347745", "time": "19:27", "date": "2014-10-27" }, "Destination": { "name": "Islandstorget", "type": "ST", "id": "400112174", "lon": "17.892830", "lat": "59.345902", "time": "19:36", "date": "2014-10-27" }, "GeometryRef": { "ref": "type%3DWALK%26startx%3D17883715%26starty%3D59347745%26endx%3D17892830%26endy%3D59345902%26dt%3D2014-10-27T19%3A27%26h%3D2e0b8238ce1bc150420f1990d4d95d0e%26lang%3Dsv%26format%3Djson%26" } } ] } } ] } }    

Svarsstruktur

Visa svarsstruktur (bild)

I nedan tabell beskrivs den xml struktur som finns. Vissa uppenbara attribut är inte med då det blir väldigt mycket annars, som t.ex. Lat och Lon för att ge en lättare överblick av det som är mindre självklart.

För mer information om olika attribut och element så finns också xsd’n hafasRestTrip.xsd.

Exempel förklaring av nedan struktur i tabellen: element1/element2 => element2 är ett underelement till element1. element1.attribut1 => attribut1 är ett attribut till element1.

Namn

Datatyp

Beskrivning

TripList

Lista av element

Rotelement, innehåller en lista med element av typen Trip.

TripList/Trip

Element

Trip-objektet innehåller en lista med Leg-objekt med

den uträknade resan.

Trip.dur

Attribute

Duration, restiden inklusive gå sträckan.

Trip.chg

Attribute

Antalet byten exklusive vissa gå delresor.

Trip.co2

Attribute

Co2 förbrukningen för en given resa. Om co2 förbrukningen inte går att räkna ut så returneras ”-1.0”.

Trip.valid

Attribute

Anger om resan anses genomförbar baserat på realtidsdata som är tillgängligt. Default=true. Attributet inkluderas bara om skilt från defaultvärde.

Trip.alternative

Attribute

Anger om resan är en alternativ resa(till en resa med valid=false) framtagen baserat på realtidsdata tillgängligt. Default=false. Attributet inkluderas bara om skilt från defaultvärde.

Trip/PriceInfo

Element

Trip related price information.

PriceInfo/TariffZones

Element

Tariff zoner.

PriceInfo/TariffRemark

Element

Tariff beskrivning.

PriceInfo/TariffMessages

Lista av element

Innehåller en lista av tariff-relaterad information som kan visas tillsammans med prisinformationen.

Trip/LegList

Lista av element

Lista av Leg-objekt

LegList/Leg

Element

Leg-objektet är en del av enresa. Det kanvara antingen en gångväg, cykel eller bilväg eller oftast enresa med bus, tåg, eller annattyp av transportmedel.

Leg.name

Attribute

Beskrivning av transportTyp, t.ex. ”Tunnelbanans röda linje 14.”

Leg.type

Attribute

Kan vara någon av följande:

 

SHIP => Djurgårdsfärjan eller Waxholmsbolaget.

FERRY => Pendlarbåt

TRAM => Kan vara någon av: Lokalbana, Tvärbana, Roslagsbana, Saltsjöbanan, Nockebybanan och Spårvagn City.

BUS => Buss, Blåbuss

METRO => Tunnelbana

TRAIN => Pendeltåg

NARBUSS => Närtrafikens bussar

WALK => Gå

 

 

Är möjligt att någon av följande kommer med i framtiden:

 

BIKE => Cykel

CAR => Bil

TAXI => Taxi

 

Leg.dist

Attribute

Antal meter att gå.

Leg.dir

Attribute

Om t.ex. Pendeltåg, så är det riktningen pendeltåget åker mot, t.ex. Märsta/Bålsta etc.

Leg.line

Attribute

Linjenummret, t.ex. 35.

Leg.cancelled

Attribute

Anger om delresan är inställd. Default=false. Attributet inkluderas bara om skilt från defaultvärde.

Leg.reachable

Attribute

Anger om delresan baserat på realtidsdata är teoretiskt nåbar. Default=true. Attributet inkluderas bara om skilt från defaultvärde.

Leg/Origin

Element

Origin innehåller information om vart en delresa startar.

Origin.name

Attribute

Namn på start av en delresa. T.ex. ”T-centralen”. Om detta är den första delresan i en resa samt att man i anropet använder parameter: originCoordName så påverkar man det som står i svaret. Skulle man skriva ”aaaa” istället för ”T-centralen” så skulle man få tillbaka i svaret ”aaaa” vid användandet av den parametern.

Origin.type

Attribute

ST = Stop/Station

ADR = Address

Origin.id

Attribute

Id för angiven plats i delresan. Kan användas för vidare resa från den punkten.

Origin.routeIdx

Attribute

Denna används i samband med JourneyDetailRef som finns i Leg objektet, för att veta från vilken del av listan som är aktuell för delresan.

Används tillsammans med Destination.routeIdx.

Origin.time

Attribute

Tid för delresans start

Origin.date

Attribute

Datum för delresans start.

Origin.track

Attribute

Hållplatsbeteckning eller spårnummer, om information om det finns. Bussterminaler.

Leg/Destination

Element

Destination innehåller information om vart en delresa slutar.

Destination.name

Attribute

Samma som Origin.name

Destination.type

Attribute

Samma som Origin.type

Destination.id

Attribute

Samma som Origin.id

Destination.routeIdx

Attribute

Samma som Origin.routeIdx

Destination.time

Attribute

Tid för delresans start

Destination.date

Attribute

Datum för delresans start

Destination.track

Attribute

Hållplatsbeteckning eller spårnummer, om information om det finns. Bussterminaler.

Leg/RTUMessages

 

Lista av element

Innehåller en lista på oskarpa(unsharp) realtidsmeddelanden som gäller för detta Leg-objekt.

RTUMessages/RTUMessage

Element

 

Leg/Notes

 

Innehåller en en lista med element av typen Note för detta Leg-objekt.

Notes/Note

 

Text att visa

GeometryRef

 

Innehåller en referens som kan användas som parameter till GeometryRef-servicen.

JourneyDetailRef

 

Innehåller en referens som kan användas som parameter till JourneyDetailRef-servicen.

Svaret i denna använder Origin.routeIdx samt Destination.routeIdx för att veta från och till delen i listan, då listan är en komplett lista på rutten.

 

Xsd

hafasRestTrip.xsd

Genererad exempeldata

GeneratedSampleTrip.xml

JourneyDetail

Journeydetail används för att få fram mellanliggande hållplatser på en specifik resa.

Detta bygger på att man först anropat trip. (Se 7.4)

https://api.sl.se/api2/TravelplannerV2/trip.<FORMAT>, med önskade sökparametrar (Se 7.4)

I svaret från trip får man en referens, t.ex.

<JourneyDetailRef ref="ref=202422%2F82420%2F794926%2F329989%2F74%3Fdate%3D2014-10-27%26station_evaId%3D400112174%26station_type%3Ddep%26lang%3Dsv%26format%3Dxml%26" />

Denna referens använder man när man ska anropa Journeydetail för den specifika resan.

Värt att notera: en referenslänk är giltig i ungefär en dag.

Parametrar

Namn

Beskrivning

Kommentar

Ref

Del av url.

Referensparameter erhållen från tidigare trip-sökning

realtime

Realtidsdata i resultatet (true/false).

Om det finns realtidsdata och flaggan realtime=true är satt så får man ut extra information i svaret. Det som läggs till om det finns realtid är rtArrTime, rtArrDate, rtDepTime och rtDepTime. Default=false.

 

Exempel:

http://api.sl.se/api2/TravelplannerV2/journeydetail.<FORMAT>?key=<DIN API NYCKEL>&ref=202422%2F82420%2F794926%2F329989%2F74%3Fdate%3D2014-10-27%26station_evaId%3D400112174%26station_type%3Ddep%26lang%3Dsv%26format%3Dxml%26

Biten ”ref” och framåt kommer från tidigare trip-sökning.

Realtid

Om det finns realtid så anges detta i separata extra fält. För realtidstider i journeyDetail så läggs ”rtArrTime”, ”rtArrDate”, ”rtDepTime” och ”rtDepDate” till i svaret. De gamla fälten ”arrTime”, ”arrDate”, ”depTime” och ”depDate” är kvar så att man vet vad det ändrats från/till.

Exempel på mellanliggande hållplats i JourneyDetail. <Stop name="Trångsund" id="400106132" lon="18.130990" lat="59.227613" routeIdx="4" arrTime="09:52" arrDate="2015-10-19" rtArrTime="09:52" rtArrDate="2015-10-19" depTime="09:52" depDate="2015-10-19" rtDepTime="09:52" rtDepDate="2015-10-19"/>

Svarsstruktur

I nedan tabell beskrivs den xml struktur som finns. Vissa uppenbara attribut är inte med då det blir väldigt mycket annars, som t.ex. Lat och Lon för att ge en lättare överblick av det som är mindre självklart. För mer information om olika attribut och element så finns också xsd’n hafasRestJourneyDetail.xsd.

Exempel förklaring av nedan struktur i tabellen: element1/element2 => element2 är ett underelement till element1. element1.attribut1 => attribut1 är ett attribut till element1.

Namn

Datatyp

Beskrivning

JourneyDetail

Element

Rootelement.

JourneyDetail/Notes

Element

Innehåller noteringar att visas för resan.

JourneyDetail/Stops

Lista av element

Lista på hållplatser för den här resan.

Stops/Stop

Element

Stop innehåller namn på hållplats, route index, latitud, longitud, avgångens datum och tid,ankomstens datum och tid och eventuellt track (hållplatsläge/spårnr).

Stop.id

Attribute

Id för angiven plats i hållplatslistan. Kan användas för vidare resa från den punkten.

Stop.routeIdx

Attribute

Denna används i samband med routeIdx som finns i Trip svaret i en sökning, för att veta vilken del av listan som är aktuell för resan.

JourneyDetail/Operators

Lista av element

Lista av operatörer.

Operators/Operator

Element

Operatörsinformation om resan.

JourneyDetail/Directions

Lista av element

Lista på riktingar

Directions/Direction

Element

Riktningsinformation.

JourneyDetail/Types

Lista av element

Lista av restyper.

Types/Type

Element

Typ av resa.

 

JourneyDetail/Names

Lista av element

 

 

Names/Name

Element

Innehåller resans namn.

JourneyDetail/RTUMessages

Lista av element

Innehåller en lista med oskarpa(uncharp) realtidsmeddelanden att visas.

JourneyDetail/GeometryRef

 

Element

Referens till en geometrisk linje för den här resan.

Tanken är att den skall vara mer exakt för anv. i karta gällande färdväg.

 

Xsd

hafasRestJournyDetails.xsd

Geometry

Geometry används för att få fram en lista på geografiska punkter för en specifik resa.

Detta bygger på att man först anropat trip.

https://api.sl.se/api2/TravelplannerV2/trip.<FORMAT>, med önskade sökparametrar (Se 7.4)

I svaret från trip får man en referens, t.ex.

<GeometryRef ref="ref=202422%2F82420%2F794926%2F329989%2F74%26startIdx%3D4%26endIdx%3D14%26lang%3Dsv%26format%3Dxml%26"/>

Denna referens använder man när man ska anropa geometry.

Värt att notera: en referenslänk är giltig i ungefär en dag.

Parametrar

Namn

Beskrivning

Ref/Type

Referensparameter erhållen från tidigare trip-sökning

 

Exempel:

http//api.sl.se/api2/TravelplannerV2/geometry.<FORMAT>?key=<DIN API NYCKEL>& ref=202422%2F82420%2F794926%2F329989%2F74%26startIdx%3D4%26endIdx%3D14%26lang%3Dsv%26format%3Dxml%26

Biten ”ref” och framåt kommer från tidigare trip-sökning. ”ref” kan även vara ”type”, beroende på vad servicen returnerar.

Svarsstruktur

I nedan tabell beskrivs den xml struktur som finns. Vissa uppenbara attribut är inte med då det blir väldigt mycket annars, som t.ex. Lat och Lon för att ge en lättare överblick av det som är mindre självklart. För mer information om olika attribut och element så finns också xsd’n hafasRestGeometry.xsd.

Exempel förklaring av nedan struktur i tabellen: element1/element2 => element2 är ett underelement till element1. element1.attribut1 => attribut1 är ett attribut till element1.

Namn

Datatyp

Beskrivning

Geometry

Element

Rootelement.

Geometry/Points

Lista

Lista på punkter. Listan är tänkt att följa vägar som man både går och åker från punkt A till B. Detta för att tydligare i kartan kunna visa upp förslagen resväg.

Points/Point

Element

Punkt beskriven i lat och lon.

 

Xsd

hafasRestGeometry.xsd

XSD

Parametrar  

Namn

Beskrivning

xsdname

Namn på den xsd som efterfrågas. Namnet på xsd-filen hämtas från svaren i respektive tjänst.

 

Exempel:

http://api.sl.se/api2/TravelplannerV2/xsd.xml?key=<DIN API NYCKEL>&xsdname=<EFTERFRÅGAD XSD>.xsd

Felmeddelanden

Statuskod

Meddelande

1001

problem with request: Key is undefined

Nyckel har ej skickats med.

1002

problem with request: Key is invalid

Nyckel är ogiltig

1003

Invalid api

Ogiltigt api

1004

 

problem with request: This api is currently not available for keys with priority above 2

1005

Nyckel finns, men ej för detta api

problem with request: Invalid api for key

1006

To many requests per minute

För många anrop per minut, för den profil som används

1007

To many requests per month

För många anrop per månad, för den profil som används

 

Övriga felmeddelanden

Felmeddelanden från api’et är idag enbart på engelska, men svenska meddelanden är på väg att införas.

Statuskod

Meddelande

R0001

Unknown service method

R0002

Invalid or missing request parameters.

R0007

Internal communication error.

H9380

Dep./Arr./Intermed. or equivalent stations defined more than once.

H9360

Error in data field.

H9320

The input is incorrect or incomplete.

H9300

Unknown arrival station.

H9280

Unknown intermediate station.

H9260

Unknown departure station.

H9250

Part inquiry interrupted.

H9240

Unsuccessful search.

H9230

An internal error occurred.

H9220

Nearby to the given address stations could not be found.

H900

Unsuccessful or incomplete search (timetable change).

H899

Unsuccessful or incomplete search (timetable change).

H895

Departure/Arrival are too near.

H892

Inquiry too complex (try entering less intermediate stations).

H891

No route found (try entering an intermediate station).

H890

Unsuccessful search.

H500

Because of too many trains the connection is not complete.

H460

One or more stops are passed through multiple times.

H455

Prolonged stop.

H410

Display may be incomplete due to change of timetable.

H390

Departure/Arrival replaced by an equivalent station.

Support

Räcker inte dokumentationen så sök gärna bland alla de hundratals inlägg som finns på vårt supportforum. Det är troligt att någon redan har hittat och löst samma problem som du har.

Hittar du fortfarande inte svar på din fråga så skriv ett eget inlägg på forumet så hjälper vi dig.

Filer
Attachment Size
generatedsampletrip.xml 4.38 KB