ResRobot - Stolptidtabeller 2

Med detta API kan du få fram ankomst/avgångstider för en viss hållplats eller station i Sverige.

APIet har två metoder:  

Trafikinformationen baseras på planerade tidtabeller med tillägg av realtid för visa operatörer i APIet för Avgående Trafik.

I Avgående Trafik API är informationen för SL (undantaget tunnelbanan), Västtrafik och Trafikverket är denna information i realtid, dvs baserad på den aktuella situationen i trafiken. För övrig trafik baseras informationen på planerade tidtabeller.

Best Practice

Detta API är mest användbart tillsammans med ResRobot - Reseplanerare APIets olika metoder.

Alla parametervärden måste vara formaterade med teckenkodningen UTF–8 och alla APIets svar är i UTF–8 format. Dessutom måste alla parametervärden vara URL-encodade. Nationella tecken och mellanslag kan behöva kodas i url:en (ä = %E4, mellanslag = %20 etc)

Mer information

​Anrop och svar som inkluderar koordinater tar emot och svarar i WSG84 format. Konverterting till andra format som exemplevis RT90 ligger utanför APIerna funktionalitiet.

Support

Räcker inte dokumentationen så sök gärna bland alla de hundratals inlägg som finns på vårt supportforum. Det är troligt att någon redan har hittat och löst samma problem som du har.

Hittar du fortfarande inte svar på din fråga så skriv ett eget inlägg på forumet så hjälper vi dig