GTFS Regional statiskt data (beta)

Introduktion

Observera att data som levereras här är i beta-version och kan komma att ändras utan förvarning från en feed till en annan. Dokumentationen kommer att uppdateras kontinuerligt, lämna gärna feedback på API och dokumentation här.

Det finns flera skillnader mellan den GTFS-feed som vi redan levererar idag (GTFS Sverige 2) och den feed som beskrivs här. Eftersom dessa baseras på skilda indatakällor kan man inte använda ID:en dem emellan. GTFS Sverige 2-feeden innehåller sammanslagen information från hela Sveriges trafikföretag, medan den NOPTIS-baserade GTFS-Regional-feeden i dagsläget innehåller data per trafikföretag. Till exempel så finns det både en ul.zip (baserat på ULs data) och en otraf.zip (baserat på Östgötatrafikens data), till skillnad från sweden.zip som finns idag som innehåller Sveriges trafikföretags data. Detta gör bland annat att de NOPTIS-baserade GTFS-filerna inte behöver använda sig av rikshållplatser som i sweden.zip, utan kan använda sig direkt av trafikföretagens definierade hållplatsområden och hållplatsställen. Den NOPTIS-baserade GTFS-feeden inkluderar inte heller extrafiler utan följer endast GTFS-specifikationerna. Alla feeds inkluderar trafikdata med avgångsdatum senare än tre dygn bakåt i tiden från tidpunkten när det genererades.

Vad är GTFS?

GTFS innehåller den planerade trafikdatan. GTFS står för General Transit Feed Specification och är en standard som är framtagen av Google. För hjälp med formatet så hänvisar vi till den offentliga dokumentation som finns på här. I vissa filer använder vi oss av GTFS Extensions. Se dokumentation för det här.

Uppdaterar i GTFS Regional (beta)-filerna kan ske sporadiskt och vid behov under denna beta period. Utöver detta uppdaterar vi GTFS-datan automatiskt varje natt och nya GTFS-filer publiceras mellan kl 05:00-06:00

Metod

Du kan hämta vår data genom vanliga HTTP Get requests. Våra servrar skickar HTTP last-modified och HTTP ETag headers, som man kan använda för att se om en fil har ändrats. Vi också har stöd för Conditional Requests, där vår server bara skickar en body om ny information finns. Denna lösningar är standarden på nätet, så du kan återanvända kod mellan Trafiklab och eventuella andra datakällor. Det kan även vara så att din HTTP-bibliotek gör allt för dig, så att du inte ens måste tänka om det och så att filen blir cachad automatiskt . Vi uppmanar att man utnyttjar denna funktionalitet för att se om man verkligen behöver hämta zip-filen på nytt.

Obs Klienten måste ha stöd för Gzip eller Deflate komprimering. De flesta HTTP biblioteker har stöd för detta inbyggt, men bland annat i Curl och .NET kan det vara så att man måste lägga till rätt Accept header manuellt. Om HTTP Accept header:n är fel får man en HTTP 406 felkod.

Trafikbolag Planerad trafik
UL (Uppsala län) https://opendata.samtrafiken.se/gtfs/ul/ul.zip?key=<api-nyckel>
Östgötatrafiken (Östergötlands län) https://opendata.samtrafiken.se/gtfs/otraf/otraf.zip?key=<api-nyckel>
SL (Stockholm län) https://opendata.samtrafiken.se/gtfs/sl/sl.zip?key=<api-nyckel>
Västtrafik (Västra götalands län) https://opendata.samtrafiken.se/gtfs/vt/vt.zip?key=<api-nyckel>
Skånetrafiken (Skåne län) https://opendata.samtrafiken.se/gtfs/skane/skane.zip?key=<api-nyckel>
Kalmar Länstrafik (Kalmar län) https://opendata.samtrafiken.se/gtfs/klt/klt.zip?key=<api-nyckel>
Kronobergs Länstrafik (Kronobergs län) https://opendata.samtrafiken.se/gtfs/krono/krono.zip?key=<api-nyckel>
X-trafik (Gävleborgs län) https://opendata.samtrafiken.se/gtfs/xt/xt.zip?key=<api-nyckel>
Dalatrafik (Dalarnas län) https://opendata.samtrafiken.se/gtfs/dt/dt.zip?key=<api-nyckel>
Värmlandstrafik + Karlstadsbuss (Värmlands Län) https://opendata.samtrafiken.se/gtfs/varm/varm.zip?key=<api-nyckel>
DinTur (Västernorrlands län) https://opendata.samtrafiken.se/gtfs/dintur/dintur.zip?key=<api-nyckel>
SJ + Snälltåget + Tågab https://opendata.samtrafiken.se/gtfs/sj/sj.zip?key=<api-nyckel>

Noteringar

  • Hållplatsinformation finns på både hållplatsområdenivå, hållplatsställenivå samt stationsentréer. I GTFS motsvaras detta av stops av location type station, location type stop och location type Station entrance or exit där ett stop refererar med fältet parent_station till den station som den tillhör.
  • Detaljerad sträckning för trips finns i filen shapes.txt.
  • Filen calendar.txt innehåller endast rader med nollor vid avgångsdagar. Alla avgångsdatum för en rad i calendar.txt definieras istället i calendar_dates.txt. 
  • Då både route_short_name och route_long_name har ett värde ska värdet för route_long_name ses som det korrekta namnet på linjen. Värdet för route_short_name ska då ett värde för route_long_name finns ses som ett alternativ för de system och gränssnitt som inte klarar av att visa route_long_name.
  • I NOPTIS-data som från trafikföretagen kan en route (routes.txt i GTFS) ibland ha vissa trips (trips.txt i GTFS) som körs av ett annorlunda slags fordon än det mest förekommande för routen. Eftersom det inte går att sätta fordonsslag på trip-nivå i GTFS så kan informationen ibland vara felaktig. Det vanligaste exemplet kan vara en route som har route_type-värdet för buss, men i verkligheten så körs vissa trips av ett fordon som borde haft route_type-värdet för taxi.
  • Slutdatum för en route kan variera jämfört med slutdatum för samma route i GTFS Sverige 2 pga att vi använder det slutdatum som finns i NOPTIS.
  • Bytestider och gånglänkar är annorlunda jämfört med GTFS Sverige 2. Dessa definieras i transfers.txt. Det finns bytestider på hållplatsområdesnivå och gånglänkar som definieras mellan två hållplatsställen tillhörande olika hållplatsområden. Det finns också gånglänkar mellan hållplatsställen inom samma hållplatsområde, t.ex. den tid det tar att gå mellan två plattformar på en tågstation. Anslutningar mellan turer finns också ibland och de är definierade på hållplatsställenivå. Dessa anger hållplatsställen där byte är att föredra och är prioriterade. Alla dessa bytestider, gånglänkar och anslutningar är definierade av trafikföretaget själva.

API-Nyckel

Det krävs en giltig API-nyckel som skickas med som parametern "key" i metodanropen ovan. En API-nyckel får du genom att skapa ett projekt som använder detta API. Mer om hur du skapar och använder API nycklar hittar du här. För att få en API-nyckel så måste du godkänna de licensvillkor som finns för detta API.

Extra information för trafikoperatorer och partners

Vi bjuder lite extra data till trafikoperatörerna och deras partners, så att ni kan koppla vår GTFS data till era källdata och interna system. Därför finns det följande fil(er):

- trips_dated_vehicle_journey.txt : denna fil kopplar GTFS trip id:er till Noptis gid:er.

Extra datafiler hämtas genom att lägga till _extra efter filnamnet, till exempel otraf.zip blir otraf_extra.zip. Samma nyckel och kvot gäller.