Så fungerar Trafiklab

Trafiklab är en community för öppen trafikdata. En plats där du som utvecklare kan ta del av data och API:er för kollektivtrafiken i Sverige och enkelt kan få den information du behöver för att utveckla vassa tjänster. Vi vill också göra det lättare för dig att visa upp vad du gjort och att få inspiration från vad andra redan skapat. Vi är stolta över den data och de API:er vi kan visa upp idag, men vet vi att det finns mycket kvar att göra. Vi bakom Trafiklab vill hjälpa till att öppna upp fler datakällor och förbättra de befintliga.

Samarbetet bakom Trafiklab

Trafiklab byggdes i samarbete mellan Samtrafiken, Storstockholms Lokaltrafik och Viktoria ICT (genom forskningsprogrammet ISET). Samtrafiken knyter samman Sveriges kollektivtrafikföretag genom tjänster som ResRobot och Resplus. Genom våra API:er erbjuder vi tillgång till hela Sveriges kollektivtrafik-data. Med tiden hoppas vi självklart att fler aktörer vill bidra med att göra arbetet enklare för externa tjänsteutvecklare.

TravelHack 2013

TravelHack 2013 vinnare av Svenska Publishing-Priset

I kategori Ämnen.

Guldlänken 2012

Vinnare av Guldlänken 2012

Motivering: "För att ha tagit rollen som förebild och visat hur en viktig samhällssektor kan använda öppen innovation och öppen data för förnyelse och för att skapa ny energi i verksamhetsutvecklingen, utses Trafiklab till vinnare av Guldlänken 2012!"

Guldmobilen 2011

Vinnare av Guldmobilen 2011

Årets Guldmobil 2011 för offentlig mobil tjänst vanns av Trafiklab. Priset får Trafiklab för sina öppna API:er. Enligt juryns motivering får man Guldmobilen för att ha drivit ett unikt initiativ inom öppen data och satt en ny standard för hur kollektiv information kan användas och berikas.