Samtrafiken och Trafikverket i samarbete

Trafiklab startade 2011 i samarbete mellan Samtrafiken, SL och RISE Viktoria.  Idag är Trafiklab ett sätt att uppfylla Trafikverkets uppdrag att tillhandahålla kollektivtrafikdata,  vilket görs i samarbete mellan Samtrafiken och Trafikverket. 

På Trafiklab kan utvecklare ta del av data och API:er från  kollektivtrafiken i Sverige och enkelt få den information som behövs  för att utveckla vassa tjänster till gagn för Samtrafikens ägare, partners resenärer och samhället i stort.

På Trafiklab driver vi innovation på öppna data inom mobilitetssektorn  tillsammans med olika aktörer både inom och utanför branschen.  Vi jobbar ständigt med att kunna öppna upp fler datakällor och förbättra de  befintliga för att skapa ännu fler möjligheter för anslutna utvecklare