Så fungerar Trafiklab

Trafiklab är en community för öppen trafikdata. En plats där du som utvecklare kan ta del av data och API:er för kollektivtrafiken i Sverige och enkelt kan få den information du behöver för att utveckla vassa tjänster. Vi vill också göra det lättare för dig att visa upp vad du gjort och att få inspiration från vad andra redan skapat. Vi är stolta över den data och de API:er vi kan visa upp idag, men vet vi att det finns mycket kvar att göra. Vi bakom Trafiklab vill hjälpa till att öppna upp fler datakällor och förbättra de befintliga.

Samarbetet bakom Trafiklab

Trafiklab startades 2011 i samarbete mellan Samtrafiken, SL och RISE Viktoria. Samtrafiken knyter samman Sveriges kollektivtrafikföretag genom tjänster som ResRobot och Resplus. Genom våra API:er erbjuder vi tillgång till hela Sveriges kollektivtrafikdata. Med tiden har fler organisationer tillkommit, och vi hoppas vi självklart att ännu fler aktörer vill bidra med att göra arbetet enklare för externa tjänsteutvecklare.