En öppen plattform för innovation inom kollektivtrafik

Trafiklab är en tjänst som utvecklas och förvaltas av Samtrafiken på uppdrag av Sveriges regionala kollektivtrafikmyndigheter.

På trafiklab.se kan utvecklare ta del av data och API:er* från kollektivtrafiken i Sverige och på så sätt enkelt få den information som behövs för att utveckla smarta tjänster som gynnar resenärer och samhälle. Kollektivtrafikdatat finns tillgängligt i både statiskt och dynamiskt format, och det uppdateras löpande. Vi jobbar också hela tiden för att kunna öppna upp fler datakällor och förbättra de befintliga.

Genom Trafiklab sker idag flera samarbeten med olika aktörer både inom och utanför kollektivtrafikbranschen, i syfte att driva på innovation baserad på öppna data inom mobilitetssektorn. 

Tjänsten initierades 2011 som ett samarbete mellan Samtrafiken, SL och RISE Viktoria.

EU:s ITS-direktiv
Sveriges alla trafikföretag har enligt EU:s ITS-direktiv** krav på sig att tillgängliggöra sin kollektivtrafikdata i rätt format. Samtrafiken hjälper trafikföretagen att uppfylla kraven, och säkerställer därmed att rätt data publiceras på Trafiklab.
* Application Programming Interface
** Intelligent Transport System