Landstinget i länet – vår ägare

AB Östgötatrafiken ägs av Landstinget i Östergötland. Landstinget beställer länets trafik av oss och i samråd med länets kommuner arbetas trafikutbudet fram. På Landstingets webbplats kan du se vilka som utgör trafiknämnden som fullgör landstingets uppdrag som regional kollektivtrafikmyndighet.

Har ÖstgötaTrafiken egna anställda förare?

Faktiskt inte, men det är en vanlig missuppfattning. Förarna är anställda av privata företag i transportbranschen. Vi upphandlar deras tjänster. De företag som erbjuder de förmånligaste tjänsterna tecknar vi avtal med för en bestämd period. Somliga kör vår trafik och andra sköter våra hållplatser.

Östergötland har två trafiknät

Det regionala nätet omfattar trafik mellan kommuncentra. Här får du resa med pendeltåg, länståg och expressbussar. Det lokala nätet gäller resor inom varje kommun.

Vem bestämmer över trafiken i det regionala nätet?

Landstinget bestämmer över utbudet av linjer och turtätheten i det regionala nätet. Landstinget betalar den del av trafiken som inte betalas genom biljettintäkterna.

Vem bestämmer över trafiken i det lokala nätet?

Landstinget bestämmer över utbudet av linjer och turtätheten även i det lokala nätet. Landstinget betalar den del av trafiken som inte betalas genom biljettintäkterna.

Räcker biljettintäkterna för att driva kollektivtrafiken i länet?

Nej, pengarna från biljettintäkterna räcker inte. Landstinget skjuter till mellanskillnaden.