Beskrivning

Utvecklar en applikation som beräknar vägen från nuvarande plats till närmaste hållplats. Applikationen ska även kunna ta fram tidtabeller för hållplatserna.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Test

Deltagare