Beskrivning

CityFix - Be a Local Hero

Folk ser ofta saker och ting de gärna vill förändra. Det kan handla om förslag till nya initiativ såsom cykelparkeringar eller förbättrade tidtabeller till kollektivtrafiken. Utmaningen är att de inte alltid vet vem de kan berätta det för eller kontakta. CityFix möjliggör enkel kommunikation mellan Svensson och ansvariga (t.ex. kommunen, SJ m.m.). Med appen fotar man, geotaggar, skriver kort feedback och sen skickas det automatisk till rätt person. En karta visar även andras förslag som du har möjlighet att rösta på. CityFix innehåller flera kategorier, bland annat kommunaltrafik.

Appen 

Finns för iOS med planer för Android och Web vid senare skede. 

Hur Kom Ideen

Vi kände själva att det var många saker inom kommunaltrafiken och kommunen som vi vill kunna påverka - vi har ideer och åsikter men tyvärr är det väldigt svårt att kommunisera i dagsläget. Vi behövde en modern lösning för oss själva - och den lösningen är mobil.

Whats Next?

Vi har träffat kommuner och kommunala verksamheter - they love it! Vi kommer att rulla ut en produkt tillsammans med en kommun.  För att kunna ta nästa steget letar vi finansiering, en affärsplan finns och CityFix är skalerbar på en internationell nivå.

Ta kontakt med Glen - glen@r-coms.com

Skärmdumpar

Kommentarer