Beskrivning

Examensarbete för LTH - Sektionen för väg och vattenbyggnad.  CO2-emissioner som tillgänglighetsmått. Ska bygga ett nätverk i ArcGIS, och behöver därmed API:er för kollektivtrafiken i Skåne

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Test

Deltagare