Beskrivning

Resultatet ska bli en lista med nästa avgång per plats och linje. Plats och linje kommer att vara förutbestämt, i alla fall till en början.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Deltagare