Beskrivning

1.  Teamdata: lagnamn och lagmedlemmar  

GREEN bITs med tjänsten ”GREEN bITs”  

 1.  Robert Valton  

 2.  Fredrik Westman  

 3.  Gustaf Nordin  

 4.  Karl Risenfors  

  

 2.  Sammanfattande beskrivning av tjänsten  

o Tjänsten GREEN bITs  uppmuntrar till klimatsmart resande genom att resenären på ett roligt sätt utmanar sig själv, vänner eller kändisar i vardagsresande och samtidigt belönas med tillgång till rabatterade erbjudanden, ökad hälsa och bättre miljö.

o Användaren loggar sina vardagsresor i GREEN bITs, får poäng baserat på hur bra resorna är för miljön och hälsa samt blir belönad med rabatterade erbjudanden från företag baserat på hur många poäng de samlar in. Den sociala aspekten kommer in genom att det går att utmana samt jämföra sig med vänner, politiker, kändisar via high score-listor. Utmaningarna kan antingen vara gemensamma där man tillsammans ska uppnå ett visst antal poäng, eller upplagda som en ”head to head” där det gäller att först uppnå ett visst antal poäng för att låsa upp en viss deal.

o Åker du oftare kommunalt än Håkan Hellström, tar du oftare cykeln än Anneli Hulthen? Hur många bilköer kan du cykla förbi?

3. Bakgrund och vision till tjänsten

o Bakgrund:Vi ser ett behov att göra det klimatsmarta resandet mer attraktivt, genom att göra det roligare samt koppla mervärde till valet. Detta möjliggör att locka fler resenärer att såväl prova som välja hållbart resande. Merparten av dagens appar inom området syftar till att sortera och presentera information för de befintliga användarna.

o Vision:

Få fler att välja klimatsmart vardagsresande för en bättre miljön och samtidigt uppmuntra till ökad vardagsmotion för en bättre folkhälsa.

Visionen baseras på:”The Swedish Doubling Project” där målet är att dubblera marknadsandelen för pubika transporter på lång sikt samt dubbla volymen av transporter inom publika transporter till 2020.

“K2020 - Public Transport Development Program for the Göteborg Region” där målet är att år 2025 ska andelen resor som görs med kollektivtrafiken ha ökat från dagens 25 procent till 40 procent.

Vi stödjer visionerna genom att motivera, inspirera and stimulera fler människor att välja klimtsmart resande genom vår tjänst GREEN bITs.

Vi vill lansera en pilot i Göteborgs regionen innan vi lanserar tjänsten nationellt.

4. Mål och målgrupp för tjänsten

o Tjänsten vänder sig initialt till resenärer som idag använder klimatsmart vardagsresandet eller har förutsättningarna att börja resa klimatsmart.

o Tjänsten vänder sig i första hand till ”early adopters” som är intresserade av tekniska tjänster. Exempel på personas är:

1. Sofia – reser alltid kollektivt. Bloggar om miljöfrågor.Sofia använder GREEN bITs då hon tilltalas av att utmana sina vänner i klimatsmart resande och hon tävlar om ”dealen” att klimatkompensera genom att plantera regnskog. Sofia kommer hjälpa till att kommunicera vår tjänst i miljöbloggar.

2. Oscar – gillar teknik och tekniska tjänster. Pendlar varje dag med kollektivtrafik eller cykel. GREEN bITs ligger i linje med Oscars intresse för tekniska tjänster. Oscar kommer utmana kurskamrater om ”dealen” att äta på en trevlig restaurang. Oscar kommer sprida tjänsten till andra studenter. Relationen till GREEN bITs kan skapa ett incitament att fortsätta resa klimatsmart även när ekonomin tillåter egen bil.

3. ”Hipster Henrik” - gillar teknik och tekniska tjänster. Pendlar varje dag med bil.Genom GREEN bITs får ”Hipster Henrik” en utmaning från sina vänner eller en kollega. ”Hipster Henrik” tilltalas av utmaningen och prövar kollektivtrafiken för att få mer poäng. Under utmaningen upptäcker ”Hipster Henrik” att det går att utmana idolen Håkan Hellström, vilket skapar ytterligare ett band till GREEN bITs.

o Tjänsten vänder sig även till företag, såväl generellt som företag utmed resvägen, som vill skapa erbjudande till användare som når givna miljömål.

Exempel på företag är Restaurang, cykelreperatör, affär med ekologiska varor, teknikföretag.

5. Beskrivning av funktionalitet

o Applikationen GREEN bITs består av fyra huvudskärmar, som användaren växlar mellan med hjälp av en Tab bar. Vi har valt att göra GUIt på engelska då denna applikation i princip skulle gå att använda globalt, även om vi tänker oss en pilot i Region Göteborg.

”GREEN bITs ”

o Första skärmen, eller hemskärmen - kallad GREEN bITs - innehåller en kort översikt om användaren (liten avatar och namn samt totalpoäng) och en knapp som startar huvudfunktionaliteten att logga användarens resa: ”New Journey”. Ett klick på denna knapp tar användaren till en ny vy, ”Choose transportation mode”, där användaren får välja färdsätt: gång, cykel, buss, tåg/spårvagn eller bil. För att ge användaren information (och en morot) för att stimulera gröna val presenteras information för användaren om

o – luftkvalitet i staden idag (vid dålig luft ger gröna val extrapoäng)

o – Avstånd till närmsta StyrOchStäll-station (extrapoäng/minuspoäng?)

o – Avstånd till närmsta hållplats (extrapoäng/minuspoäng?)

o Vid klick på ”Start” startar GPS-loggning i telefonen. Vyn växlar till ”Status”-läget. I detta läge ser användaren under resan information om sträcka, utsläppsekvivalent som resan orsakat, kalorier som användaren förbrännt samt bonuspoäng för ett antal händelser:

o – Om resenären går, cyklar, åker tåg eller spårvagn förbi en bilkö eller ett vägarbete utdelas bonuspoäng!

o – Om en bilresenär åker förbi en pendelparkering utdelas minuspoäng..

o – Om resan går med annat färdsätt än bil och avslutas nära en full parkering utdelas bonuspoäng..

o När resenären är framme klickar han/hon på ”Stop journey” och summan av poäng för resan räknas ut och adderas till användarens total.

”Score”

Nästa vy i tab baren heter ”Score” och där visas helt enkelt användarens poäng i detalj (inklusive totalt sparade utslätt och brända kalorier). Utöver detta finns ett antal high score-tabeller för att jämföra sig med vänner, kändisar och andra människor i staden som använder appen. Vän-listan populeras via en koppling till dina Facebook-vänner, medan kändislistan består av politiker och kändisar som vill visa ett grönt ansikte utåt.

”Challanges”

Tredje vyn heter ”Challenges”. Där kontrollerar användaren vilka utmaningar han/hon deltar i, skickar nya utmaningar till andra och tar ställning till inkomna utmaningar. När användaren skapar en ny utmaning med knappen ”New Challenge” går det att välja på olika erbjudanden att tävla om, rabatterbjudanden i stil med Letsdeal/Groupon, som antingen låses upp genom att gemensamt nå ett mål, eller tävla om vem som först uppnår ett mål. Under vyn Challenges går också att se statusen på de utmaningar som användaren deltar i, samt se rabattkoden för de erbjudanden som klarats av/vunnits.

”Deals”

Sista vyn heter Deals. Där kan användaren se de belöningar i form av relevanta rabatterbjudanden som går att låsa upp (utan koppling till en utmaning) och hur mycket poäng som krävs för att låsa upp dessa. Dessa grupperas efter vilka som låsts upp av användarens summerade poäng innevarande månad. Ett klick på erbjudandet visar mer information, och de som låsts upp visar också rabattkoden som skall anges vid utnyttjande av erbjudandet.

6. APIer och datakällor

Data

Leverantör

API

Miljöutsläpp, per fordonskilometer

Viktoriainstitutet

http://orlov.ida.hb.se:8080/api/emission-quantity

Luftkvalitet

Göteborgs Stad

AirQualityService

Hyrcykelstationer, Styr&Ställ

Göteborgs Stad

GetBikeStations

Vägarbeten, Trafikstatus (köer)

Info24

Trafikinformation Sverige

Avstånd till närmsta hållplats

Västtrafik

TravelPlanner.GetStopListBasedOnCoordinate

(Filtrerat på hållplats, ej läge)

Vänner

Facebook

Friends.get, FB.share

Parkeringsinfo, fulla parkeringsplatser i närheten?

Göteborgs Stad

ParkingService

Pendelparkeringsplatser

Västtrafik

GetTravelParkingWGS84based

7. Ev. bidrag till Developer Recognition Award

NA

8. Självskattning av tjänstens färdighetsstatus

o Tjänsten ”GREEN bITs” finns som prototyp för att visa konceptet som helhet, dock behöver tjänsten kompletteras med databas för att spara användaruppgifter och poäng samt riktiga API anrop.

o Inom 60 timmars utveckling går det att färdigställa prototypen för test av verkliga användare.

9. Business Model Canvas

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ao1RbyYSIQ2udHdyTzh5Nzl1UFd5ZG9CeGE2NS1US2c&hl=en_US&pli=1#gid=0

10. Referenser till delar i prototypen som har annan källa än TravelHack 2011

Formel för kaloriberäkning.

Skärmdumpar

Kommentarer