Beskrivning

En fantastisk app som kopplar en rad väldigt intressanta (utifrån lokaltrafikresenärers synvinkel) informationsmängder till hållplatser.

Utvecklad av lag Astando: Joakim Bick, Johan Lindholm, Olle Markljung, Johan Liesén.

Teamdata

 • Lagnamn: Astando
 • Lagmedlemmar: Johan Liesén (capitán), Joakim Bick, Johan Lindholm, Olle Markljung

Sammanfattande beskrivning av tjänsten

Vi knyter information till hållplatser och hoppas med det kunna uppmana resenärer till nya färdvägar och färdsätt. Resenären kan med appen interagera med hållplatser på sociala medier och genom att rapportera fel och skicka in bilder kan status och dokumentation av hållplatser göras mha "crowdsourcing". 

Bakgrund och vision till tjänsten

Vår målgrupp är teknikintresserade kollektivtrafikresenärer. Vi tror att många människor reser på rutin och inte inser möjligheten att byta t.ex. spårvagnen mot lånecykeln, helt enkelt för att informationen är svår att nå. För hållplatser presenterar vi information om närhet till cykelstationer, hur långt det är till resenärens favoritstationer (hem, jobb, ...) och realtidsinformation i lokaltrafiken. Vi har även inslag av sociala medier--man kan checka in och kommentera på Facebook--och i hopp om att människor ska få en närmare relation till "sina" hållplatser kan man checka in och kommentera, plus rapportera fel och fotografera hållplatsen (som ett sätt att crowdsourca dokumentering).För de som inte är hemma i stadens (i det här fallet Göteborgs) lokaltrafik hämtar vi bilder på hållplatser från Flickr (i förlängningen vill vi använda resenärers fotografier). Vi har en vilja att lägga till en hållplatskarta där man kan tydligt se dom olika hållplatslägen som finns (bra för större stationer, t.ex. Brunnsparken), men vi hann tyvärr inte.Hållplatser är en central del i kollektivtrafikresande; vi tror att hållplatser är mer än bara ett ställe där man väntar på bussen och vill skapa en närmare relation mellan resenär-hållplats-resande. 

APIer och datakällor

Vi har använt oss av följande API:er:
 1. Västtrafik
  1. Reseplaneraren
  2. Realtidsinformation
 2. Styr och ställ (med egen wrapper: se stycket om bidrag till Developer Recognition Award).
 3. Flickr
 4. Google Maps
 5. Facebook
Appen har byggts med jQuery Mobile och hostas på Google AppEngine. 

Bidrag till Developer Recognition Award

Vi bidrar med en tjänst som motsvarar Styr & Ställs API utökad med funktionalitet för JSONP och möjlighet att söka efter cykelstationer givet en position och radie. Vi (och fler med oss enligt Twitter) upptäckte tidigt att Styr & Ställs API inte fungerade för detta typ av anrop så vi implementerade en publik proxy (körs på Google AppEngine) i väntan på att leverantören rättar till buggen/arna. URL: http://gbgbike.appspot.com/. 

Självskattning av tjänstens färdighetsstatus

Vår tjänst är relativt färdig, men det finns en önskan om att putsa mer på gränssnittet samt att fundera på om fler datakällor kan vara av intresse för användarna av appen, t.ex. hållplatskarta. Vi uppskattar återstående tid till färdigställande till 5 arbetsdagar á (oss) fyra personer. Det mesta återstående jobbet är på gränssnittet. 

Business Model Canvas

 https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ao1RbyYSIQ2udEFvOVlma0U1b2lpXzFPNC02MUFpcXc&hl=en_US

Referenser till delar i prototypen som har annan källa än TravelHack 2011

Inga andra källor.

Skärmdumpar

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Test

Länkar

Deltagare