Beskrivning

Med icke-linjära och genreativa statistiska modeller kommer huspriser modelleras för att se vilket samband det finns mellan prisnivån på olika områden och hur lång tid det uppskattningsvis tar till arbetsplatsen. Data från API kommer hämtas en gång per fastighetsobjekt och kommer inte göras tillgänglig för allmänheten att anropa utan enbart visas på en aggregerad nivå. Projektet är ett icke-kommersiellt hobbyprojekt med huvudsakligt mål att inhämta mer kunskap om hur privatpersoner agerar på den i dagsläget osäkra husmarknaden. Jag som utför projektet har en masterexamen inom området statistik och arbetar på heltid som Data Scientist på ett större svenskt företag sedan en tid tillbaka. Om modelleran är lyckade är det även min avsikt att publicera resultatet publikt hjälpa köpare och säljare på bostadsmarknaden kostnadsfritt.  

Licens

CC-BY-SA

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Test

Taggar

Deltagare