Beskrivning

Test att importera GTFS till Visum.

Data används som utbudsdata i Visum (hållplatser & tidtabell).

Kan också exporteras vidare till andra program såsom Emme mfl.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Test

Deltagare