Beskrivning

 

TravelHack Krawaller Funktionsbeskrivning

https://docs.google.com/document/d/1wYrd2IF0Zp6c5I8VWo8s0YKzVBriPSb-pbe1kW0MbwU/edit?hl=sv  Teamdata: Team Krawaller, Jacob Waller, David Waller, Niklas Schräder, Alexandro Martini

Sammanfattande beskrivning av tjänsten

Applikationen som gruppen har utvecklat har uppgiften att underlätta val av transport från och till olika evenemang genom att leverera relevant information till slutanvändaren. Genom att visa transportmedlets typ, tidsåtgång samt CO2-utsläpp är det lätt för användaren att genomföra ett beslut beroende på vad personen prioriterar.

Vision

Visionen med denna tjänst är att den skall bli ett naturligt inslag i hos alla aktörer inom underhållningsindustrin för att tillhandahålla en lättanvänd och effektiv lösning för val av transportmetod. Genom att tillhandahålla lättförstådd miljöinformation underlättas användarens möjlighet att basera sitt val på denna parameter.

Bakgrund

Idén föddes då det idag inte finns någon samåkningstjänst som fungerar på ett tillfredsställande sätt. Efter en analys av problemet blev slutsatsen att människor inte använder samåkning som transportmedel på grund av att det saknas förtroende mellan de förare och resenär. Vår lösning på detta problem är att utnyttja det faktum att besökare på olika evenemang redan har en gemensam punkt, nämligen evenemanget. Att implementera detta alternativ en reseplanerare ger slutanvändaren en möjlighet att välja mellan alla former av kollektivtrafik inklusive samåkning.  

Vision inom hållbar utveckling

Genom att uppmuntra användandet av kollektiva transportmöjligheter bidrar detta på ett konkret sätt till en hållbar utveckling. Utöver detta exponeras användaren för möjligheten att basera sitt beslut på miljöaspekten. Detta är en vital del då applikationen når användare som inte annars utsätts för miljöproblematiken och därmed sprider vetskapen om att denna aspekt måste finnas med i framtida beslutsunderlag. Genom att applikationen har en låg tröskel visar vi att det inte krävs någon större ansträngning för att bli mer miljövänlig och bidrar till den “gröna folkrörelsen”.

Målgrupp och user personas

Som det nämndes tidigare är det svårt att få olika samåkningstjänster att fungera vilket märktes tydligt då user personas undersöktes. Egentligen är det bara en av user personas som kan tänka sig att använda sig av samåkningstjänster vilket innebar att vi var tvungna att tänka om. Detta gjorde vi genom att då rikta vår produkt mot arrangörer av evenemang och därmed utnyttja deras redan befintliga kundbas. På detta sätt beror slutanvändare helt på vilket typ av evenemang som använder sig av tjänsten vilket i sin tur medför att vi har större chans att nå fram till alla typer av user personas. Detta då informationen som vi tillhandahåller presenteras av en arrangör som användaren redan har en relation med.  

Beskrivning av funktionalitet

Tjänsten riktar sig till arrangörer av stora evemenang och till deras besökare. Genom ett grafiskt webbgränssnitt kan arrangören skapa en “hitta hit”-sida som enkelt kan inkluderas i deras egen webbplats. Denna sida kommer då visa all relevant information till hur de kan ta sig till evenemanget, såsom körväg, förbindelser med kollektivtrafik och samåkningsmöjligheter. Dessutom kommer alla möjligheter ackompanjeras av tidsåtgång och koldioxidutsläpp, så att besökarna direkt informeras om detta då de bestämmer färdväg. 

Webbgränssnitt för arrangörer:

 

Webbgränssnitt för en besökare:

  

APIer och datakällor

De APIer som används är:

  • Resrobot sök för att hitta förbindelser med kollektivtrafik
  • EmissionQuantity från Viktoriainstitutet
  • Resihop.nu API för samåkningskorsning
  • Google Maps för kartor och bilkörväg
  • MaxMind GeoIP för att finna besökarens position
Färdighetsstatus

Då tjänsten är lättviktig är den i princip klar och kommer kräva lite finslipning innan den kan levereras.

Business Model Canvas

Finns att läsa på https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ao1RbyYSIQ2udGRSdFZwa2t3SGYtbXM2cG5QS3NyRUE&hl=en_US#gid=0

Referenser

Utöver de tjänster som tillhandahålls vid TravelHack 2011 använder vi oss av samåkningstjänsten resihop.nu. Denna tjänst möjliggör för vem som helst att lägga upp möjliga resor där söker medresernärer och chaufförer för samåkning samt söka bland de resor som redan lagts upp. Tjänsten resihop.nu har skapats av grupp 18 som deltar i TravelHack och vi har inhämtat deras välsignelse.För att beräkna utsläpp använder applikationen EmissionQuantity skapat av Victoria Institute. Alla resor som sker inom kollektivtrafiken hämtas från ResRobots API. Utöver detta har Google Maps använts för att visa/hämta vägbeskrivning samt MaxMinds GeoIP för att finna användarens position.

 

 

Demo

Inkastaren

Business Model Canvas

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ao1RbyYSIQ2udGRSdFZwa2t3SGYtbXM2cG5QS3NyRUE&hl=en_US#gid=0

Skärmdumpar

Kommentarer