Beskrivning

Används för att visa busstider i en MagicMirror https://magicmirror.builders/

Använder MMM-ResRobot av Alvinger https://github.com/Alvinger/MMM-ResRobot

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Deltagare