Beskrivning

Ett litet projekt i kursen Multimediaproduktion, 7.5 hp på Högskolan Väst. Projektet går ut på att designa en Rich Internet Application med Adobe Flash och ActionScript 3 som plattform och XML som extern informationskälla.

Jag bor i den lilla skånska orten Hjärup som ligger strax utanför Lund längs södra stambanan. Detta är en hårt belastad sträcka där passagerartrafik ska samsas om två spår med viss godstrafik som vidare ner till Danmark. Ofta är det störningar på sträckan vilket gör att tågtrafiken helt eller delvis är stillastående.

Det hade varit önskvärt att snabbt få upp information om driftstörningar på just denna sträcka vid en given tid på dygnet, utan att behöva gå via Trafikverkets eller Skånetrafiken egna webbplatser. Eftersom detta projekt endast utförs i utbildningssyfte kommer det inte att presenteras någon slutlig produkt för allmänheten.

Licens

Creative Commons sa (Dela lika)

Kommentarer