Beskrivning

Visar avgångar över de tre trafikslag som avgår från tekniska högskolan och roslagsbanan på varsin egen undersida. Dessa används för att visa avgångarna på de tre skärmar som finns i Konlig Datasektionens sektionslokal på KTH. Uppdatering av datan görs genom anrop till realtidsinformations api:et varje minut. De tre sidorna kan ses på: [Tunnelbana](http://sl.datasektionen.se/metro "tunnelbana") [Buss](http://sl.datasektionen.se/bus "buss") [Roslagsbanan](http://sl.datasektionen.se/tram "roslagsbanan")

Skärmdumpar

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Länkar

Deltagare