Beskrivning

MagicMirror2 (https://github.com/MichMich/MagicMirror) är en lösning för att visa information på en skärm bakom en "falsk" spegel, en s.k. Magic Mirror.

MMM-ResRobot (https://github.com/Alvinger/MMM-ResRobot) är en modul till MagicMirror2 som visar kommande avgångar från en eller flera hållplatser.

Då källkoden till ovanstående är JavaScript finns den tillgänglig för allmänheten i sin helhet. API-nycklar som finns kodade i källkoden kommer därför att exponeras. Som en konsekvens av detta är varje användare av modulen tvungen att skaffa en egen API-nyckel för åtminstone Stolptidtabeller 2.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Deltagare