Beskrivning

Raspberry Pi projekt för en liten informationstavla innanför entrén som visar vilken busshållplats jag skall springa till.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Test

Deltagare