Beskrivning

Nästa avgång låter dig lägga till och konfigurera tidtabeller för olika hållplatser. Tidtabellerna för varje hållplats presenteras som en digital tavla, dvs samma välbekanta stil som i verkligheten. Dina vanligaste hållplatser lägger du sedan lämpligtvis till direkt på startskärmen, för snabb visuell överblick. Mer detaljerad information om varje avgång från en hållplats finns också att tillgå.

Kollektivtrafik stöds över hela Sverige och planen är att lägga till stöd för internationella reseleverantörer, som tex MTA, i framtida uppdateringar.

Nästa avgång på Windows Store

English Description

Next Departure allows you to add and configure schedules for different stops, e.g. bus and train. The schedule for each stop is presented as a digital board, i.e. the same familiar style as in reality. Your most frequent stops are then preferably added directly on the start screen for quick visual overview. More detailed information on each departure from a stop are also available.

Public transports are supported all over Sweden and the plan is to add support for international travel providers, like MTA, in future updates.

Next Departure in Windows Store

Skärmdumpar

Kommentarer