Beskrivning

OpenLiveView är en Android-app för att presentera information på Sony Ericsson LiveView armbandsklocka. Ambitionen med projektet är att lägga till en option att få busstider för närmaste bushållplats direkt på sitt armbandsur.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Test

Deltagare