Beskrivning

Publicerar lätt tillgänglig information på Twitter när det är störningar i pendeltågstrafiken. Summerar och presenterar även statistik över antalet störningar o.s.v. per dag.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Deltagare