Beskrivning

FUNKTIONSBESKRIVNING

1 Teamdata

Lagnamn: Logica Sweden

Lagmedlemmar: Andreas Jensen, hållbarhetskonsult, andreas.jensen@logica.com, 0709-360860 & Elisabet Svensson, java-utvecklare, elisabet.svensson@logica.com, 0702-239671.

 

2 Sammanfattande beskrivning

Vi har utgått från problemformuleringen: hur får man bil-pendlare att åka kollektivt de dagar luftkvaliteten och miljösituationen i Göteborg är som sämst? Med mobilappen vill vi visa hur luftkvaliteten ser ut just nu, hur utsläppen ser ut från din bil, samt presentera ett alternativ till att köra bil - ett mer miljövänligt färdsätt. Med koppling till användarens bil-utsläpp vill vi uppmuntra henne att köra eco-driving och skapa en ökad medvetenhet om sin miljöpåverkan. Denna ökade medvetenhet tänker vi kan leda till att hon lättare överväger att vissa dagar ställa bilen och t ex åka kollektivt eller arbeta hemifrån. I förlängningen har vi tänkt att information om trängselavgiften kan ersätta informationen om luftkvaliteten i appen. I detta hoppas vi att Göteborgs trängselskatter får ett rörligt pris beroende på aktuell miljösituation, och att bilförare som kör eco-driving med EMO kan få en viss rabatt på trängselskatten. Med dessa element tänker vi att intresset kan bli stort kring appen och att den kan nå önskad effekt.

 

3 Bakgrund och vision

3.1 Bakgrund

Idén till mobilappen föddes ur funderingar kring Logicas EMO-tjänst för eco-driving och fleetmanagement, samt bil-pendling och framtidens trängselskatter i Göteborg. Idéen tog fart med en frågeställning som miljöförvaltningen i Göteborg ställde: hur får man bil-pendlare att åka kollektivt de dagar luftkvaliteten och miljösituationen i Göteborg är som sämst? Man har testat att koppla EMO till differentierat prissättning på t ex bilförsäkringar och bränslepris. Genom att låta förare använda EMO och få rabatt på trängselskatten om de kör eco-driving - så tänker vi att de bli mer medvetna om sin miljöpåverkan och lättare kan påverkas att köra ytterligare miljövänligt och i förlägningen välja ett mer miljömässigt färdsätt vissa dagar.

3.2 Vision

Genom att skapa ökad insikt om det aktuella miljösituationen i Göteborg, användares bil-utsläpp, och alternativa mer miljömässiga färdvägar, lyckas få bil-pendlare att åka kollektivt de dagar luftkvaliteten och miljösituationen i Göteborg är som sämst.

 

4 Mål och målgrupp

4.1 Mål

Att bil-pendlare får hjälp till ökad medvetenhet om miljösituationen i Göteborg, sin klimatpåverkan, samt alternativa mer miljömässiga färdsätt. Att appen tar hänsyn till användarnas situation, skapar mervärde för användarna i form av kosnadsbesparingar och miljömedvetenhet, samt att den kan användas till att hjälpa dem ändra sitt betéende i miljömässigt positiv riktning. 

4.2 Målgrupp

En bil-pendlare som har ambitionen att resa mer hållbart, alternativt är kostnadsmedveten vad gäller sin pendling. Som persona kan det vara studenter likt Oscar som i framtida arbetslivet ofta blir bil-pendlare. I tjänsteföretag som Logica är det vanligt just med bil-pendling, något som påverkar företagets koldioxidutsläpp till hög grad. 

 

5 Funktionalitet

5.1 Miljösituation i Göteborg

I första läget visas aktuell luftkvalitet i Göteborg indelad i tre nivåer. I förlängningen hoppas vi det blir aktuellt att koppla till en rörlig kostnad för trängselskatt satt efter miljösituation i Göteborg på timbasis samt med prognos för dagen. Till detta tänker vi att bilister med EMO-dosa som kör eco-driving kan få rabatt på trängselskatt som incitament för att fortsatt köra energieffektivt samt skapa medvetenhet kring sitt miljöbetéende.

5.2 Bil-utsläpp och eco-driving via EMO

Via Logicas produkt EMO redovisas koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning på användarens fordons. Fordonet har EMO-dosa monterad som sänder data om hårda accelerationer, hårda inbromsningar, höga hastigheter, tomgångskörning mm, till en server. Datan hämtas till appen och presenteras med de ytterligare dimensionerna kollektiv EMO-effekt mm.

5.3 Reseplanering

Reseplaneraren finns för att ge användaren ett mer miljömässigt alternativt färdsätt. Reseplaneraren definierar tid, pris, och Co2 per transportsätt. Gps kordinaten i mobilen och bilens EMO dosa skall kunna matchas mot användarens standarddestinationer och resmönster för att presentera informationen i appen mot ett förslag på användarens nästa resa.

 

6 APIer och datakällor

Västtrafik Reseplanering, Göteborgs Stad luftinformation & Google maps.

 

7 Färdighetsstatus

Färdighetsstatus på appen gällande vision och mål, strategi, affärsmodell, marknadsvalidering, användargränssnitt och design, funktionalitet, intergrationsriktlinjer och validering av koncept är på cirka 33%. Produktutvecklingen är färdig till cirka 10%. Med kompetens inom Logica gällande befintliga mobilitetsprodukter som EMO och reseplanerare (t ex hsl.fi) beräknar vi att produkten är nära till hands att utveckla till produktvaliderad status. 

 

8 Business Model Canvas

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ao1RbyYSIQ2udFRxOTFiZUROYmxwTHBtTFliNi05eHc&hl=en_US#gid=0 

 

9 Referenser

Ikoner buss och bil shutterstock.com

Skärmdumpar

Kommentarer