Beskrivning

Ett projekt för ett första försök att koda mot SLs APIer.

Första milstolpen är ett lyckat anrop från windows.

Andra milstolpen är (ännu en) andoidapp med realtidsdata.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Test

Deltagare