Beskrivning

Introduktion

Resejämföraren är ett webbaserat verktyg som gör det möjligt att jämföra olika färdmedel (cykel, gång, kollektivtrafik och bil med avseende på tid, sträcka, kostnad, miljöbelastning samt kaloriförbrukning.

Resejämföraren ingår i ett större porjekt som har målsättningen att öka användandet av hållbara transportmedel i regionen. Utgångspunkten är att de som omprövar sina vanor vill fatta beslut utifrån parametrar som är betydelsefulla i vardagen. Syftet med Resejämföraren är att tillhandahålla ett lättillgängligt verktyg som stödjer omprövandet av resvanor generellt och framhåller de hållbara färdsätten specifikt.

Omfattning

Programvaran är licensierad under Apache Software License version 2.0. Licenstexten finns i LICENSE.txt i detta källkodsförråd. Se den för detaljer kring vad som gäller rent licensmässigt för koden.

Programvaran utnyttjar, men omfattar inte, ett antal tredjepartsbibliotek såsom Leaflet (http://leafletjs.com) och JQuery (http://jquery.com). Bilder såsom logotyper omfattas inte av programvaran och därmed inte licensen. De får inte användas i drift. Önskar du använda logotyper så måste du söka tillstånd från respektive ägare.

Vi tar tacksamt emot alla bidrag som förbättrar programvaran, oavsett om det rör sig om programkod, grafiska resurser eller bara idéer. Lägg gärna in ett ärende i Bitbuckets Issue Tracker eller skicka en så kallad Pull Request med dina förändringar. Bidrag kommer att vidarelicensieras under samma licens som programvaran omfattas av idag.

Viktig information gällande datakällor

Datakällorna som används i denna applikation ingår ej i programvaran. Denna programvara eller derivat därav skänker dig inte rätten att utnyttja dem utan tillstånd. Önskar du använda dem måste du söka tillstånd från respektive ägare.

Frågor, synpunkter eller förslag?

Om du har några frågor, synpunkter eller förslag så får du gärna höra av dig till oss. Antingen kan du lägga in ett ärende, eller skicka ett meddelande till vårt konto sbklund.

Tack!

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Deltagare